Skandale: MS-medisin godkjennes i Danmark men fikk nei i Norge

roche

Medicinrådet i Danmark anbefaler Ocrevus (ocrelizumab) til behandling av pasienter i alderen 45 år og yngre med primær progressiv multippel sklerose (PPMS).


Ocrevus er den første og eneste godkjente behandlingen til pasienter med PPMS. Nå har Medicinrådet i vårt naboland gitt klarsignal for å ta legemiddelet i bruk. Danmark har tidligere innført Ocrevus i attakvis MS (RMS), og i Sverige er behandlingen implementert både i RMS og PPMS.

– Dette er en viktig seier for pasienter med PPMS i Danmark. Nå er Norge det eneste landet i Skandinavia hvor MS-pasientene ikke får tilgang til Ocrevus. Det er vanskelig å forstå hva som gjør at Beslutningsforum i Norge kommer frem til en annen konklusjon enn i nabolandene, sier Rajji Mehdwan, administrerende direktør i Roche Norge.

I Norge ga Statens legemiddelverk grønt lys for Ocrevus allerede i mai 2018. Likevel valgte Beslutningsforum å si nei både i oktober og nå tidligere denne uken. Ut fra de føringer som ligger til grunn er Ocrevus kostnadseffektiv.

– I november i fjor leverte vi et nytt og svært godt pristilbud til myndighetene. I tilbudet fokuserte vi nettopp på de pasientene med den mest alvorlige formen for MS, PPMS, som per i dag ikke har tilgang til godkjente legemidler. Pristilbudet gjorde at kostnaden per gode leveår med behandling Ocrevus i PPMS var langt innenfor grensen for betalingsvilje satt av norske politikere. Hvordan fagdirektørenene og Beslutningsforum kan konkludere, mot Legemiddelverkets anbefaling, med at Ocrevus ikke er kostnadseffektiv og at kostnaden ikke står i forhold til effekt, er for oss uforståelig. Danskene og svenskene har en annen oppfatning, og det er ikke forskjeller i pris som er utslagsgivende, sier Audun Ohna, direktør for markedstilgang og pris i Roche Norge.

Mehdwan legger ikke skjul på at hun er kritisk til prosessen, som hun oppfatter som vilkårlig og preget av mangel på dialog.

– Vi får høre at ballen nå ligger hos oss, men kommunikasjonen med beslutningstakerne foregår først og fremst via media. Det er en fremgangsmåte som er vanskelig å forholde seg til, særlig når vi ikke vet hva som er kriteriene de opererer etter. Samtidig vet vi at norske pasienter behandles med legemidler utenfor godkjent indikasjon, etter alt å dømme fordi myndighetene vil spare penger. Det har også av andre blitt stilt spørsmål om lovligheten av dette. Nå må denne «godt nok»-kampanjen for en såpass alvorlig sykdom som MS opphøre, poengterer hun.

– Denne ukens nyhet fra Danmark bør være til inspirasjon for norske beslutningstakere. Innføringen av Ocrevus i Sverige og Danmark viser at dokumentasjon og pasientsikkerhet vektlegges, legger hun til.

Roche Norge har strukket seg langt for å komme myndighetene i Norge i møte.

– Både pasienter og leger venter på det nye legemiddelet her i Norge. Nå er det ingen grunn til at de skal vente lenger – og det gjelder særlig pasientene med PPMS, som står helt uten tilgang til behandling som har dokumentert effekt. PPMS-pasienter taper i gjennomsnitt over 25 gode leveår, likevel ønsker ikke helseforetakene å prioritere disse pasientene. Politikerne må våkne opp. PPMS er en aggressiv form for MS, og pasientene har ingen tid å miste. Ocrevus er det første og eneste godkjente legemiddelet for denne alvorlige MS-formen, understreker Mehdwan.

Per i dag har mer enn 80 000 pasienter over hele verden fått Ocrevus.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.