Skal utdanne helsesykepleiere i Kristiansund

høgskolen i molde

Styret ved HiMolde har vedtatt å starte opp med utdanning av helsesykepleiere i Kristiansund. Studiet erstatter den tidligere videreutdanningen til helsesøster og er planlagt med 40 studieplasser. Studiet starter opp i januar 2020, og planleggingen er allerede godt i gang.


Helsesykepleier er en profesjonstittel og erstatter tittelen helsesøster fra 1. januar 2019. Selv om tittelen er endret og kjønnsnøytral, er stillingsinnholdet i stor grad det samme. Helsesykepleiere står sentralt i det helsefremmende og forebyggende arbeid i norske kommuner og arbeider primært på helsestasjoner og skoler.

Etter fullført videreutdanning i helsesykepleie kan en søke innpass til Masterstudiet i helse- og sosialfag ved HiMolde.

Kommunene på Nordmøre og i Romsdal har oppfordret HiMolde om å starte en ny videreutdanning i helsesykepleie, for å avhjelpe den store underdekningen av helsesykepleiere i deler av regionen. Bakgrunnen for dette er den økte satsningen fra Regjeringen på helsefremmende og forebyggende arbeidet blant barn og unge og deres familier i skolehelsetjenesten og ved helsestasjonene i kommunene. HiMolde starter ny videreutdanning i helsesykepleie i januar 2020, med studiested Kristiansund. 

Studiet er samlingsbasert, med tre til fire samlinger pr. semester over to år, slik at studiet kan kombineres med en ordinær stilling som sykepleier sier dekan Heidi Viviann Haavardsen ved Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag.

Praksisdelen av studiet går over 10 uker og er fordelt på to perioder. Praksisplassene er regionalt fordelt og gjennomføres normalt i de kommunene høgskolen har avtale med i Møre og Romsdal. 

Praksis gjennomføres i kommunehelsetjenesten, primært på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten og organiseres av Høgskolen i Molde.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.