SGLT2-hemmere bedre diabetesmedisin

diabetes medisin
diabetes medisin
Ny medisin for diabetesbehandling.

En internasjonal observasjonsstudie av over 300 000 pasienter med type 2 diabetes viste at behandling med SGLT2-hemmere ga 51 % lavere dødelighet og 39 % lavere risiko for sykehusinnleggelser forårsaket av hjertesvikt, sammenlignet med andre type-2 diabetes legemidler.


Resultatene fra CVD-REAL ble presentert på American College of Cardiology 66th Annual ScientificSession den 19 mars.

Dette er den første store observasjonsstudien hos pasienter behandlet med en nyere gruppe diabetes medikamenter, såkalte SGLT2-hemmere. Formålet med studien var å evaluere risiko for sykehusinnleggelser som følge av hjertesvikt eller død uansett årsak.

– Resultatene fra CVD-REAL studien tyder på at behandling med SGLT2-hemmere har gunstige effekter på hjertesvikt og dødelighet hos pasienter med type 2 diabetes, sammenliknet med behandling med andre blodsukkersenkende medikamenter. Studien bekrefter funnene fra den viktige EMPAREG-studien som kom i 2015 og som viste for første gang at et blodsukkersenkende medikament (empagliflozin) reduserte dødelighet og hjertesvikt hos personer med type 2 diabetes, sier Kåre Birkeland, medlem i den vitenskapelige komiteen for CVD-REAL, Professor ved Universitetet i Oslo.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.