Seks grunner til å spise norsk mat

grønnsaker

I disse dager er det mange som har blitt ekstra bevisste på viktigheten av å ha en egen matproduksjon. Her finner du seks grunner til hvorfor du bør spise norsk mat.


1. Støtt norsk matproduksjon: Kjøper du norsk mat, støtter du den norske bonden og bidrar til å opprettholde norsk matproduksjon. Et aktivt landbruk der vi utnytter ressursene vi har til å produsere mest mulig mat til egen befolkning er bærekraftig, og viktig ut fra et beredskapshensyn. Det gjør oss mindre avhengig av å importere mat fra andre land, og styrker norsk matsikkerhet.

2. Norske arbeidsplasser og levende bygder: Det norske jordbruket sikrer over 100 000 norske arbeidsplasser rundt om i hele landet. I dag er næringsmiddelindustrien er vår største fastlandslandsindustri og den eneste komplette verdikjeden vi har her i landet. Arbeidsplasser ute i distriktene bidrar til at vi har levende bygder. Spiser du norsk, bidrar du til norsk verdiskaping, norske arbeidsplasser og bosetting over hele landet. 

3. Landbruket ivaretar biologisk mangfold: Et aktivt landbruk der vi utnytter utmark holder det norske kulturlandskapet i hevd. Beitende sau og storfe sørger for å opprettholde disse viktige områdene. Kjøper du norsk kjøtt fremfor importert kjøtt, bidrar du til å ta vare på det biologiske mangfoldet som finnes i beiteområdene. 

4. Trygg mat og friske dyr: God helse og velferd blant husdyra er avgjørende for å kunne produsere mat av høy kvalitet, og står derfor høyt på agendaen i det norske landbruket. Det har resultert i at det norske landbruket er i verdenstoppen, også når det gjelder dyrehelse og dyrevelferd. Velger du norsk kjøtt når du handler, kan du være sikker på at det er produsert på friske dyr med strenge krav til dyrevelferd. I tillegg støtter du opp om et landbruk som er blant de i verden med lavest bruk av antibiotika. 

5. Lite sprøytemidler: Norge blant landene i verden med lavest forbruk av plantevernmidler. Et kaldt klima, god plantehelse og strenge regler er blant årsakene til at vi bruker mindre sprøytemidler i matproduksjonen enn mange andre land. Velger du korn, frukt og grønt som er produsert i Norge, får du trygg mat av høy kvalitet. 

6. Lavere klimagassutslipp: Det er stor variasjon i klimagassutslipp fra kjøtt- og melkeproduksjonen rundt om i verden. Norsk kjøtt har et betydelig lavere utslipp sammenliknet med storfeproduksjonen i andre deler av verden. Forskjellen skyldes produktivitet hos dyra, fôring, dyrehelse og ulike driftsformer. I et klimaperspektiv lønner det seg å velge norsk kjøtt fremfor importert kjøtt.

Kilde: MatPrat.no.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.