SATS lanserer online-tjeneste for fysioterapi

sats

Da SATS stengte alle sine treningssentre i Norden i forbindelse med koronaviruset/COVID-19, innebar det også at fysioterapitilbudet forsvant. Nå presenterer SATS en digital løsning for fysioterapi som bygger på videokonsultasjoner. Metoden gjør det derfor mulig med behandling på avstand.


Med dette tilbudet har både medlemmer og ikke-medlemmer mulighet til å gjenoppta sin rehabilitering ved hjelp av SATS’ digitale løsning med videokonsultasjon. Plattformen som SATS benytter seg av er tilpasset for å imøtekomme alle sikkerhetskrav ved videokonsultasjoner innen helsetjenester. Løsningen er brukervennlig for å være smidig for både fysioterapeut og pasient.

-Den 17. mars åpnet flere forsikringsselskap i både Norge og Sverige opp for midlertidig bruk av videokonsultasjoner i behandlinger som dekkes av forsikringer. Vi er derfor veldig fornøyde med å kunne tilby denne typen konsultasjon slik at våre nåværende pasienter kan fortsette med sin fysioterapibehandling hos oss, og at nye pasienter kan få den hjelp de behøver, sier Vegard Ølstørn, Nordic Head of SATS Treatments.

Fysioterapeutene på SATS behandler vanligvis pasienter med muskelproblemer, skjelettproblemer, samt mosjons- og idrettsskader. Den digitale løsningen for fysioterapeuter gjør det nå mulig å fortsette behandlingen av pasienter når SATS-sentrene er stengt – eller når man som pasient ikke kan dra hjemmefra.

-Videokonsultasjoner som oppfølgingsmetode har i studier vist seg å være positivt for forbedring av både smertenivå og funksjon, blant annet for pasienter med langvarige kneproblemer. Det kommer altså til å være et bra alternativ for disse pasientgruppene. Situasjonen vi har kommet opp i med et tilnærmet nedstengt samfunn, stimulerer til kreativitet og nytenkning. Digitalisering av tjenestene kan også føre til smartere oppfølging av pasienter i fremtiden. sier Vegard Ølstørn, Nordic Head of SATS Treatments.

Medlemmer og ikke-medlemmer som søker hjelp hos SATS fysioterapeuter privat eller via sitt forsikringsselskap, kan fra og med 24. mars booke sin videokonsultasjon på sats.no. Tjenesten blir tilgjengelig i Norge og Sverige. 


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.