Samlet landbruk for mer økologisk mat

grønnsaker

Landbrukets økologikongress #Øko2020 formidler fagkunnskap vi trenger for å levere bærekraftig matproduksjon også i framtida. Økologisk Norge og Bondelaget er samstemte her. Økologisk landbruk tråkker opp løypa for hele landbruket.


Livet i jorda og hva som skjer når vi bruker den, er hovedtema for denne første dagen av Landbrukets Økologikongress – Øko2020. De 400 deltakerne har fått servert en rekke øyeåpnere med solid faglig innhold.

– Å øke vår forståelse av molda, jordlivet og helsa til matjorda vår, er nøkkelen til en bærekraftig matproduksjon i klimaendringenes tid, sier daglig leder Børre Solberg i Økologisk Norge.

– Fagkunnskapen som er blitt formidlet her i dag, er viktig for alle bønder, mener han.

Les også:  Kål både sikringskost og festmat

Lars Petter Bartnes i Bondelaget, som åpnet kongressen, understreket at det økologiske landbruket i seg selv er en viktig produksjonsform. Han pekte på at jordhelse er et tema hele landbruket trenger mer kunnskap om, skal vi klare å levere bærekraftig matproduksjon også i framtida. Bartnes trakk fram en rekke eksempler på at det er det økologiske landbruket som går foran i utvikling av ny kunnskap og forståelse.

– Økologisk landbruk har derfor en viktig spydspissfunksjon, sa Bartnes. Han han føyde til at Bondelaget ser behovet for en ny og konkret satsing på utvikling av det økologiske landbruket, uavhengig av etterspørselen.
Bondelaget mener det var uheldig at den offentlige målsettinga for økologisk landbruk ble fjerna. Vi vil ha økomålet tilbake og det offentlige må ta mer ansvar for å oppfylle det, sa Bartnes og sendte ballen over til statssekretær Widar Skogan (Krf), som svarte at de «er på sporet», men ellers ikke kunne love mye i dagens politiske situasjon.

Les også:  Melkefrie alternativer til matlaging og desserter: Fazer Aito nå tilgjengelig i Norge

Bondelagslederen var helt tydelig på at vi må ha konkrete produksjonsmål for økologisk.

– Her er Bondelaget helt på linje med oss, sier Økologisk Norges Børre Solberg, som også er fornøyd med at Bartnes uttrykte i klartekst at det offentlige nå må få opp øya, ta ansvar og gjøre jobben sin som forbruker.

– Vi stoler på at Bondelaget nå vil støtte oss i våre politiske krav på dette området. Både i Sverige og Danmark har det offentliges etterspørsel etter økologiske varer vært avgjørende for utvikling av markedet og produksjonen. Et stabilt marked, som det offentlige forbruket vil kunne bidra til, er en grunnleggende forutsetning for at bønder som ønsker det, skal kunne satse på å legge om til økologisk.

Les også:  Melkefrie alternativer til matlaging og desserter: Fazer Aito nå tilgjengelig i Norge

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.