Ruter med oppfordring til kollektivpassasjerer: Unngå å reise hvis du ikke må

ruter

De ansatte i kollektivtrafikken gjør alt de kan for å holde hjulene i gang. Ruter ber deg om å ikke reise kollektivt med mindre du virkelig må, og ikke for å komme deg ut på tur.


– Vi håper å unngå økt pågang i kollektivtrafikken til helgen. Det er fullt forståelig at folk har behov for å komme seg ut, men vår viktigste oppgave nå er å frakte alle dem som har behov for å reise med oss til og fra jobb. Vi håper derfor at alle vil følge denne oppfordringen, og lar være å reise unødig, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

– Å reise kollektivt utenom rush for å komme deg til butikken eller apoteket dersom du ikke kan gå eller sykle er selvsagt greit, men husk da på å holde avstand til andre. For å få luft eller mosjon, er sykkeltur eller gåtur et godt alternativ, utdyper Reitan Jenssen.

Vi har oppdatert våre reiseråd, for å tydeliggjøre betydningen av myndighetenes utvidede og skjerpede retningslinjer. Reiserådene gjelder syv dager i uken, hele døgnet.

  • Ikke reis hvis du ikke må – bruk sykkel eller gå hvis du har mulighet.
  • Vis hensyn og hold anbefalt avstand.
  • Ikke gå om bord hvis du ikke kan holde anbefalt avstand– vent på neste buss/trikk/T-bane/båt
  • Reis utenom rushtid hvis du kan.
  • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise kollektivt.
  • Følg alle anbefalinger fra myndighetene.

– Vi opplever at folk har lyttet til de reiserådene vi har gitt til nå. Det har vært en kraftig nedgang i antall passasjerer etter at skolene stengte og anbefalinger om hjemmekontor og reiseråd ble gitt. I løpet av de siste to ukene har det vært en nedgang på 74 prosent i antall påstigninger i kollektivtrafikken i Ruters område. Det vitner om at folk flest følger myndighetenes restriksjoner og tar hensyn til hverandre, sier Reitan Jenssen.

– Det som er viktig, er at de som må reise fordeler seg på de transportmidlene vi har tilgjengelig. Vi har satt inn ekstra busser på enkelte avganger i rushtiden, og vil fortsette å gjøre det ved behov. De linjene som kjører til sykehus og andre samfunnskritiske målpunkt, blir prioritert.

Mandag 23. mars ble antall avganger i kollektivtilbudet redusert med 15 prosent. Det ble gjort for å sikre et robust tilbud over tid, og redusere belastningen på førerne. Ruter følger trafikkavviklingen tett, og gjør daglig en vurdering av kapasitetsbehovet, og setter inn ekstra busser dersom det trengs.

– Førerne gjør en fantastisk innsats med å holde hjulene i gang. Dersom alle overholder reiserådene, så vil det være plass nok til dem som må reise, med nødvendig avstand mellom seg og sine medpassasjerer.

Tiltak som Ruter innfører i helgen:

  • Ruter stiller med en operativ uteleder i helgen som vil følge trafikkbildet, og iverksette ekstra busser dersom det oppstår behov for det.
  • Ruter stiller med vektere på sentrale holdeplasser der det er forventet mange reisende, i forbindelse med endrede reisebehov i helgen. Deres oppgave er å sørge for at folk venter på neste buss eller trikk dersom det er mange passasjerer om bord fra før. 
  • Ruter har innført begrensning på maksimalt 30 passasjerer på øybåten for å sikre at anbefalt avstandsregel blir overholdt. 
  • Ruter stiller med vektere på Rådhusbrygge 4, der øybåten går fra for å sikre at maksantallet overholdes og at det overholdes nødvendig avstand i køen. 

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.