Rustiltak vant NM – Taper nå i budsjettkamp

frelsesarmeen

Nylig fremla byrådet i Oslo sitt budsjettforslag for 2020, og overraskelsen var stor hos Frelsesarmeens rusomsorg.


– Et viktig springbrett til nytt liv får mindre for hvert år som går. Vi opplever kuttene som dramatiske. Vi havner nok en gang i stor usikkerhet, sier regionleder Frode Woldsund i Frelsesarmeen.

– Nok en gang foreslås det å kutte i budsjettet for rustiltakene våre, med nær to millioner kroner mot hva vi fikk bevilget i år. For oss er dette et betydningsfullt beløp, som utgjør en stor forskjell med tanke på hva vi kan få til. Nok en gang blir de rusavhengige en forhandlingspost, og dette skaper stor usikkerhet både for dem og oss. Vi hadde håpet på ro nå. Gjennom Jobben-tiltaket vant vi NM i honning i år, nå er vi tapere i budsjettkampen, forteller Woldsund. 

Han legger til: – Vi får besøk fra andre kommuner, som ser at Jobben-tiltaket virker og som ønsker å etablere dette i egne kommuner. Det er sørgelig at Oslo kommune velger å bygge ned et tiltak som andre kommuner ønsker å få til.

Frykter for fremtiden med stadige kutt
Byrådet har foreslått å bevilge 8.650.000 kroner til Jobben-tiltaket for 2020. For 2019 ble det bevilget 10 millioner kroner. 

– Det betyr at vi får bare mindre og mindre til Jobben-tiltaket, og frykter for Jobbens fremtid. I fjor kom Høie inn med en redning på tre millioner kroner fra staten, men vi vet ikke om de kommer også for 2020. Vi bruker også betydelig med egne midler i driften vår, men vi kan ikke dekke det behovet som finnes i byen alene. Tiltakene våre dekker et hull i samfunnet, og uten Jobben vil vi få en kaldere by, forteller Woldsund.

Han legger til at det også er foreslått kutt i Fyrlyset-tiltaket med en halv million kroner. 

– Fyrlyset er et tiltak for de tyngste rusmisbrukerne i Oslo. Dette er en hvileløs gruppe mennesker som jages stadig bort fra butikker, spisesteder og uterom. Fyrlyset er et av de få stedene i Oslo hvor rusavhengige ikke blir jaget men ønsket velkommen, og møtes med de utfordringene de har. Tilbudet for disse menneskene hadde trengt en styrkning i stedet for kutt. I fjor serverte Fyrlyset og Feltpleien 54.000 måltider, det sier litt om omfanget og den viktige jobben som gjøres. Her kommer folk innom for å få dekket sine grunnleggende behov for mat, en dusj og rene klær. Og vi ser at behovet er økende, påpeker Woldsund.

Betydelig frivillig innsats
Begge tilbudene drives i en kombinasjon av ansatte og frivillige ressurser.
 
– Vi er veldig glad for innsatsen til våre mange frivillige, men vi snakker jo her om en tung brukergruppe, gjerne med en kombinasjon av utfordringer innen rus og psykiatri. Da er vi avhengig av en forsvarlig grunnbemanning, også med tanke på arbeidsvilkårene for de frivillige, sier Woldsund. 

Jobben sysselsetter Oslos rusmisbrukere 
Hver dag sysselsetter Jobben rusmisbrukere i Oslo, der deltakerne plukker søppel, rydder Oslos strender og skjærgårder for plast og avfall. I tillegg driver Jobben med gjenbruk, og honningproduksjon.

– Jobben er et viktig verktøy for å skape rusfrie arenaer som tilbyr tilhørighet, fellesskap og et håp om endring. Vi ser at Jobben virker, og at tiltaket fyller et viktig tomrom i Oslo. Jobben betyr mye for mange, og spiller en stor rolle for at rusavhengige skal få tilbake livene sine. Nå er vi meget bekymret på vegne av våre brukere, forteller Woldsund.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.