Røde Kors og Norsk Folkehjelp signerte avtale om helseberedskap

helseforetak

De fire regionale helseforetakene har signert en samarbeidsavtale med Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å legge til rette for innsats i prehospital helseberedskap. Avtalen er en oppfordring til alle helseforetak om å inngå egne samarbeidsavtaler med lokale frivillige lag.


Samarbeidsavtalen skal danne grunnlag for inngåelse av eventuelle lokale avtaler mellom helseforetak og Røde Kors(RK)/ Norsk Folkehjelp(NF) sine distrikts- og lokalorganisasjoner.

– De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i førstelinje ved akuttberedskap, og det er viktig og bra for befolkningen og spesialisthelsetjenesten at vi nå har denne samarbeidsavtalen på plass, sier Stig A. Slørdahl som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Samarbeidsområder
Følgende oppdrag/samarbeidsområder har blitt inkludert i arbeidet med samarbeidsavtalen:

Beredskapsambulanse (behov for ekstra ambulanseressurser)
Akutthjelper (førstehjelp)
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten når organisasjonene har:
– Sanitetsvakt på arrangement
– Tilstedevakt på egne etablerte vaktsteder uten forutbestemt oppdrag eller oppdragsgiver
– Bistand ved katastrofer og større ulykker
Oppdrag utenfor vei
Følger lokalt regelverk

«Akuttutvalget» NOU 2015:17, «Først og fremst» anbefaler å bruke de frivillige organisasjonene aktivt i prehospital helseberedskap.

Dersom de enkelte helseforetak velger å inngå lokale avtaler, skal disse regulere rutiner og forutsetninger for samarbeid basert på samarbeidsavtalen, og til enhver tid det gjeldende regelverk på området.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.