Roches hemofilimedisin Hemlibra fikk ja i Beslutningsforum

roche

Hemlibra er godkjent av Beslutningsforum til behandling av pasienter i alle aldre med hemofili A som har utviklet antistoff (inhibitorer) mot faktor VIII.


Roches hemofilimedisin Hemlibra (emicizumab) ble i dag godkjent av Beslutningsforum og innføres i den norske helsetjenesten for behandling av pasienter i alle aldre med hemofili A som har utviklet antistoff (inhibitorer) mot faktor VIII.

Beslutningsforums vedtak er basert på Statens legemiddelverks metodevurdering av Hemlibra. 31. oktober vurderte Statens legemiddelverk at Hemlibra mest trolig vil gi en innsparing for helseforetakene sammenliknet med dagens standardbehandling.

– Vi er glad for at pasienter med hemofili A med inhibitorer nå får tilgang til Hemlibra i den offentlige helsetjenesten i Norge. Behandling med Hemlibra har i studier vist å føre til en signifikant og klinisk relevant reduksjon av blødninger hos pasienter med hemofili A med inhibitorer. I tillegg gir Hemlibra en vesentlig forbedring i administrering av behandlingen for pasienter med hemofili A med inhibitorer, noe som bidrar til at pasientene kan leve mer normale liv, sier Rajji Mehdwan, administrerende direktør i Roche Norge.

Godkjenningen er basert på to sentrale kliniske studier (HAVEN 1 og HAVEN 2) av pasienter med hemofili A som har utviklet antistoff mot faktor VIII, hvor Hemlibra viste bedre effekt sammenlignet med tidligere behandling med bypass-midler brukt som profylakse eller ved behov. Hemlibr® er det første nye medikamentet i Europa på over 20 år til behandling av hemofili A hos pasienter som har utviklet antistoff mot faktor VIII.

Hemlibra er et bispesifikt monoklonalt antistoff, som binder sammen aktivert faktor IX og faktor X. Funksjonen til manglende faktor VIII gjenopprettes dermed av Hemlibra og muliggjør effektiv hemostase (blødningsstans). Hemlibra® påvirkes ikke av inhibitorer mot faktor VIII og induserer ikke utvikling av inhibitorer mot faktor VIII.

Hemlibra administreres som subkutan injeksjon én gang i uken.

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.