Roches brystkreftmedisin Perjeta blir tilgjengelig i Norge

roche

Beslutningsforum vedtok i sitt møte mandag 17. juni 2019 at Perjeta skal innføres i spesialisthelsetjenesten til behandling av tidlig HER2-positiv brystkreft før og etter kirurgi, for pasienter med lymfeknutepositiv sykdom.


– Dette er utrolig gode nyheter for norske kvinner, sier Rajji Mehdwan, administrerende direktør i Roche Norge.

Hun legger til:

– Norske pasienter med HER2-positiv brystkreft vil nå få denne behandlingen som er anbefalt i norske retningslinjer og av det kliniske miljøet i Norge.

I tillegg til neoadjuvant behandling, det vil si før kirurgi, får pasientene med lymfeknutepositiv sykdom mulighet til totalt ett års behandling med Perjeta, uavhengig av tidspunkt for kirurgi, i offentlige sykehus.

– Det har vært en lang prosess, men vi ønsker likevel å rose myndighetene for konstruktiv dialog. De har også lagt vekt på de menneskelige aspektene ved saken, sier Mehdwan.

Audun Ohna, direktør for markedstilgang og pris i Roche Norge, er også fornøyd med beslutningen.

– Vi har gitt et svært godt og kostnadseffektivt tilbud som oppfyller prioriteringskriteriene i Norge. For å oppnå dette måtte vi gi en ytterligere rabatt for pasienter med tidlig brystkreft, utover rabatten til pasienter med metastatisk sykdom. Det er positivt at Beslutningforum har akseptert en volumavtale med to ulike rabattnivåer, sier Ohna.

Perjeta er fra tidligere godkjent av Beslutningsforum for behandling av pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft.

Dagens beslutning medfører at eksisterende avtale på Perjeta erstattes med en enklere avtale som dekker både tidlig og metastatisk sykdom.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.