Retningslinjer for frivillige: – Sett varene på trappa!

lys

Norsk Folkehjelp har i samarbeid med andre frivillige beredskapsorganisasjoner og Helsedirektoratet utarbeidet nasjonale retningslinjer for frivillige organisasjoner som bidrar med utlevering av nødvendige varer til mennesker i karantene eller isolering.


– Formålet er å redusere smittespredning gjennom utlevering av nødvendige husholdningsartikler til privatpersoner i hjemmeisolering eller hjemmekarantene, sier Erlend Aarsæther, leder for Førstehjelp og redningstjeneste i Norsk Folkehjelp.

Retningslinjene skal etablere et nasjonalt system for bistand til kommunene fra de frivillige organisasjonene under den pågående koronasmitten. I tillegg skal de sikre at frivillige ikke bryter smittebarrierer og at de ikke foretar helsefaglige vurderinger i løpet av oppdraget.

Les også:  Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

– Frivillige organisasjoner kan hente og levere nødvendige husholdningsartikler til personer som er isolert eller i karantene i hjemmet sitt, på oppdrag fra kommunen, sier Aarsæther.

– Ingen frivillige skal gå inn i hus eller leiligheter, eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering/-karantene. De frivillige ringer eller banker på dør og går. De skal også bruke engangshansker som vrenges av og kastes i søppeldunk med en gang, sier Aarsæther.

Les også:  Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

Retningslinjene slår fast at det er kommunen som skal ha direkte kontakt og oppfølging med lokale butikker eller utleveringssteder, og koordinere uthenting av varer på vegne av de frivillige organisasjonene.

Med mindre annet spesifikt er avtalt, skal oppdragene utføres på en måte som ikke krever verne-/beskyttelsesutstyr.

Organisasjonene som står bak retningslinjene i samarbeid med Helsedirektoratet er: Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening og Røde Kors.

Les også:  Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.