Regjeringen vil løfte norsk helsenæring internasjonalt

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen gir 6 millioner kroner til innovasjonsmiljøer som jobber med helseinnovasjon for at disse miljøene skal samarbeide tettere om en sterkere internasjonal satsing.


– Vi vil at norske bedrifter som jobber med helseteknologi skal ha muligheten til å bli store internasjonalt. Mange land står overfor krevende problemstillinger i sine helsevesen, og her kan norske løsninger spille en viktig rolle. Målet er å få flere norske helsebedrifter ut i internasjonale markeder, og bidra til å skape industriarbeidsplasser og eksportinntekter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er Siva som deler ut pengene gjennom sine næringshage- og inkubasjonsprogrammer. Pengene vil bidra til at flere norske helsebedrifter kan få hjelp til å vokse og lykkes i internasjonale markeder.

De seks innovasjonsmiljøene som har fått penger skal gå sammen om å danne et såkalt helsekonsortium og samarbeide tett om bygging av en sterkere internasjonal satsing. De er: helseinkubatoren Aleap i Oslo, Valide i Stavanger, Bergen Teknologioverføring, Norinnova i Tromsø og teknologioverføringskontorene ved Sintef og NTNU i Trondheim.

Ny helsenæringsmelding
Norges befolkning blir eldre og lever lengre, og vi har stadig høye forventninger til kvaliteten på helsetjenester. Vinteren 2019 legger derfor næringsministeren og helseministeren frem en egen helsenæringsmelding, som blir den først i sitt slag.

– Vi har en aldrende befolkning, og vi har ikke nok hender i helsesektoren for å dekke behovet. For å ta vare på befolkningen og sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste må vi legge til rette for innovative og smarte løsninger. Her har næringslivet en viktig rolle, sier Røe Isaksen.

14,5 millioner til vekst i bedriftene
De seks millionene som Siva nå gir til helsekonsortiet er en del av en pott på 14,5 millioner kroner som Siva gir til vekst og utvikling i bedrifter over hele landet. Blant 43 søkere har fem miljøer fått støtte. Det er innenfor helse, finans, og til vekst og innovasjon i Nord-Norge.

– Vi har stor tro på at disse miljøene vil kunne hjelpe mange flere bedrifter opp og frem. Dette er et løft for bedrifter innen helse og finans, i tillegg til å være et viktig løft for å utvikle flere bedrifter i Nord-Norge, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.