Regjeringen møter utfordringene med feil medisin

ergoterapeutene

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen 23 millioner til eldrereformen «Leve hele livet» og 3,6 milliarder til nye sykehjemsplasser.


– Dette er ikke en bærekraftig prioritering, sier Ergoterapeutenes forbundsleder Nils Erik Ness.

Regjeringens Leve hele livet skal være en kvalitetsreform for eldre.

– I forslaget til statsbudsjett tilføres ikke reformen nødvendige ressurser, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Derimot satser regjeringen stort på heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger.

Les også:  Spekter og Norsk Sykepleierforbund enige om lønnsoppgjøret for sykehusene

– Dette er ikke bærekraftig over tid, når vi vet de store utfordringer vi står ovenfor de nærmeste årene, sier Nils Erik Ness.

Ergoterapeutene etterlyser et mer kunnskapsbasert grunnlag for regjeringens prioriteringer.

– Innsats som sikrer at eldre kan bo hjemme lengst mulig, er langt mer fremtidsrettet sier forbundslederen.

For å få til dette trekker han frem rehabilitering, forebyggende hjemmebesøk, tilrettelegging av boliger og aldersvennlige samfunn som hensiktsmessige tilnærminger.

Les også:  LESERINNLEGG: Norske eldre fortjener verdens beste omsorg!

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.