Regjeringen med støtte til grøntprodusentene

grønnsaker

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Dette gir grøntprodusentene en trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare å høste avlingene på normal måte i 2020.


Mange grøntprodusenter har vært bekymret for om de ville få nok arbeidskraft til innhøstingssesongen, som følge av stengte grenser. Regjeringen har tidligere åpnet for tilgang til EØS-borgere, og sørget for at permitterte og arbeidsledige tjener på å ta seg jobb i næringa. Flere av tiltakene som er lansert for næringslivet treffer også grøntnæringen. 

– Mange grøntprodusenter skal i disse dager sette i gang med våronna: de skal så og plante, slik at vi får gode, norskproduserte grønnsaker, frukt og bær. Regjeringen skaper nå større trygghet for produsentene, slik at de setter i gang med den produksjonen de opprinnelig hadde planlagt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Endringen i avlingsskadeordningen skal gjelde for frukt, bær og grønnsaker, og årsaken til den manglende innhøstingen må kunne knyttes til restriksjoner i flyten av arbeidskraft som følge av korona-pandemien.

Landbruks- og matdepartementet vil utforme detaljene i ordningen i samarbeid med Landbruksdirektoratet og næringen, og varigheten vil være for innhøstingssesongen 2020.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.