Redningsmennene i Bristow Norway får tariffavtale

parat

Etter én måned med streik møtte partene hos Riksmekleren og det ble torsdag kveld oppnådd enighet i meklingen. Parats forhandler, Lars Petter Larsen, sier han er glad for at Bristow Norway nå gir de ansatte tariffavtale.


Ordinær drift fra basene i Hammerfest og Vardø vil gjenopptas i løpet av helgen og Larsen sier det er enighet om en tre-årig avtale. Bristow aksepterer også å følge alle krav i Nasjonal standard for redningsmenn.

– Vi har også blitt enige om at tariffavtalen omfatter forutsigbarhet for turnusordning og eventuelle endringer av tjenestesteder, sier Larsen.

Parats forhandler sier selskapet i tillegg aksepterer at forsikrings- og pensjonsvilkår ikke kan endres i avtaleperioden.

Hovedtillitsvalgt for redningsmennene, Kim Erlandsen, sier de har fått et godt økonomisk resultat og at partene nå er enige om å se fremover.

– Vi vil nå jobbe for å bygge opp et godt samarbeid mellom redningsmennene og ledelsen, sier Erlandsen.

Bristow Norway har ansvaret for SAR-operasjoner (search and rescue) i Hammerfest, Vardø og på Ekofisk. Redningsmennene er besetningsmedlemmer på redningshelikopter og har ansvaret for det redningstekniske arbeidet. I en akuttsituasjon er det disse som evakuerer pasienter ved heisoperasjoner fra båter, eller fra sjøen, under krevende forhold. I tillegg assisteres sykepleiere og annet helsepersonell.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.