Publisere artikkel

Ønsker du å få publisert en artikkel? Vår redaksjon har strenge krav til validiteten til informasjonen som presenteres på Sykdomsportalen.no. Kontakt oss for mer informasjon.