Publisere artikkel

Ønsker du å få publisert en artikkel? Vår redaksjon har strenge krav til validiteten til informasjonen som presenteres på Sykdomsportalen.no.

Vi tilbyr også annonsører å publisere artikler på Sykdomsportalen.no. Vi kan også bistå med å skrive artikkelen for dere.

Kontakt oss for mer informasjon.