Psykisk vold og seksuelle overgrep ødelegger gutter og menns liv

uio

Menn som utsettes for alvorlig partnervold eller har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn og tenåringer frykter at hjelpeapparatet ikke vil tro på dem, viser en ny bok som lanseres ved UiO 19.2.


Boken Men`s Experience of Violence in Intimate Relationship av Marianne Inéz Lien og Jørgen Lorentzen behandler menns erfaringer med ulike former for vold og viser at menn utsettes for både psykisk og fysisk partnervold. Det omfatter sabotasje og trusler om å fratas omsorg og samvær med barna. De frykter at å forlate en kvinne som bruker vold, kan føre til at de mister kontakt med barna sine. I tillegg frykter mennene å bli mistenkt for å egentlig være den som bruker vold, hvis de ber om hjelp.

Å leve med psykisk vold kan ha alvorlige konsekvenser for helse, men mennene vet ikke hvor hjelpen finnes og hvor de kan henvende seg. Mennene har lenge bagatellisert volden, og gutter som ble utsatt for seksuelle overgrep som barn eller tenåringer har fortrengt overgrepene.

– Vi finner at volden kan ha sin basis i psykologisk overlegenhet og ikke utelukkende i fysisk styrke, og er dermed mindre knyttet til kvinnelighet og mannlighet, forteller Marianne Inéz Lien.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.