Protein.no og influenceren Lise Sandberg felt i Fim

fim

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordninghvor hvem som helst kan klage på influencerkampanjer de mener er i strid med Fims etablerte retningslinjer.


Fim gir også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Alle vedtak på klager og forhåndsvurderinger av fremtidige kampanjer i Fim er basert på en helhetsvurdering av influencerens profil, den konkrete kampanjens kontekst, billedbruk og budskap, samt antall og andel unge følgere. Kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen i Fim.

Fim har behandlet en sak som gjelder influenceren Lise Sandberg som har markedsført rabatt på ulike produkter fra protein.no, blant annet måltidserstatninger og såkalte pakker for fettforbrenning. Fim har i sin vurdering vektlagt kombinasjonen av markedsføring av produkter som er svært egnet til å skape kroppspress sammen med av Sandbergs utseendefokuserte profil. 

Dette er etter Fims vurdering et klart eksempel på influencermarkedsføring som medfører kroppspress i strid med Fims retningslinjer. 

Protein.no har ikke besvart Fagutvalgets henvendelse når klagen ble oversendt til virksomheten. Deter andre gang Protein.no blir felt av Fim. Vedtaket finnes på www.fim.as.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.