Procon Digital hjelper til med gjenåpning av rådhus og banker

Procon Digital

Procon Digital er en sentral leverandør av digitale selvbetjeningsløsninger til bl.a. banker og kommuner over hele landet, og bidrar nå i gjenåpningen av rådhus og bankkontorer.


Procon Digital har de senere årene utviklet mange nye selvbetjeningsløsninger til bl.a. kommuner og banker. I forbindelse med COVID-19 utbruddet har mange av disse løsningene vist seg å være til ekstra stor nytte, ikke minst de digitale KommuneVertene og BankVertene.

Her har løsningene skapt den nødvendige avstand mellom ansatte og besøkende og kunder, og sortert de besøkende på en effektiv måte i forhold til hvorfor de kommer inn på rådhuset eller i banken.

Mange rådhus og banker stengte også dørene ved koronautbruddet, og mange holder nå på med gjenåpning av kontorene. Dette har medført at Procon Digital har videreutviklet sine digitale ResepsjonsVerter ytterligere, bl.a. med full smittesporing av besøkende til rådhuset eller til banken. Mange ønsker også at deres besøkende skal forhåndsbooke møter, noe Procon Digital TimeBooking håndterer effektivt.

Procon Digital bidrar også effektivt til reåpning av andre offentlige kontorer, idrettshaller, etc. gjennom den nasjonale Koronadugnaden bl.a. ved den nyutviklede smittevernkiosken Procon DigiClean. 


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.