Prisutdeling for e-helse

e-helse
e-helse
E-helse i praksis: en lege og iPad med all tilgjengelig info?

Årets Bedre stat-pris går til Direktoratet for e-helse for det nasjonale tiltaket kjernejournal, som styrker pasientsikkerheten, samtidig som det sparer helsetjenestene betydelig med tid og ressurser.


Kjernejournal er et helseregister som inneholder de viktigste opplysningene om pasienten. Det skal sørge for at helsepersonell både på sykehus, legevakt og andre steder skal ha tilgang til oppdatert kritisk informasjon om pasienten.

For pasienten selv kan kjernejournal bety bedre innsikt i hvilke legemidler han eller hun skal bruke, og at man kan legge inn egne registreringer om pårørende eller sykehistorie. Kjernejournal skal sørge for at feilinformasjon ikke er årsak til feil behandling.

–Dette er en løsning som både gir trygghet og en enklere hverdag. Kjernejournalen vil spare helsepersonell for mye tid og det er en trygghet at informasjon er tilgjengelig raskt slik pasienter kan få raskere og bedre behandling, sier finansminister Siv Jensen, som delte ut prisen under Styringskonferansen onsdag.

Direktør i Direktoratet for økonomistyring, Øystein Børmer, sier løsningen er et svar på en viktig utfordring i helsetjenesten knyttet til tilgjengeligheten av kritisk informasjon.

–Kjernejournal berører alle, og gir en enklere hverdag både for pasient og helsepersonell, sier Børmer, som er leder for Bedre stat-pris-juryen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.