PrEP virker: Laveste hivtall siden 2001

hivnorge

Folkehelseinstituttets statistikk for hivdiagnostiserte i 2018 viser en nedgang. Smitteforebyggende tiltak som rask igangsatt og effektiv behandling og den forebyggende behandlingen PrEP virker.


I 2018 ble 191 personer diagnostisert med hiv, mot 213 i 2017. Nedgangen er størst blant menn som har sex med menn (msm) og personer som er heteroseksuelt smittet mens bosatt i Norge.

– Statistikken over nye tilfeller av hiv i Norge i 2018 er gledelig, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad. – Antallet msm som ble smittet i Norge utgjør kun 29% av diagnostiserte msm, og antallet msm som er smittet i Oslo er 80% lavere enn smittetoppen i 2009. Man har nå tilnærmet full kontroll på hiv i Norge, sier hun.

Kolstad mener at PrEP og at hivpositive er på vellykket behandling, som betyr at de er smittefri, er hovedårsaken til nedgangen.

– Testaktiviteten har økt og dermed er mørketallene historisk lave. Dette er utvilsomt starten på slutten av hivepidemien i Norge. Vi har tatt i bruk de viktigste verktøyene de siste årene og det virker, slår Kolstad fast.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.