Pradaxa funker på atrieflimmerpasienter

pradaxa
pradaxa
Lav drop-out fra behandling med Pradaxa (dabigatraneteksilat) blant atrieflimmerpasienter.

Boehringer Ingelheim har publisert resultater fra en ny analyse fra det omfattende GLORIA-AF Registry Program, som bekreftet at nylig diagnostiserte atrieflimmerpasienter som fikk Pradaxa hadde en stor grad av etterlevelse av behandlingsregimet. Etter ett år sto 76,6 % av pasientene fortsatt på Pradaxa, og 69,2 % etter to år. Disse resultatene ble presentert på American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting i San Diego, California, USA, i desember 2016.1


«Pasienter med atrieflimmer har en 5 ganger høyere risiko for slag, og målet for all antikoagulasjonsbehandling er å redusere denne risikoen. Det er svært viktig at disse pasientene forstår fordelene ved å stå på behandlingen som foreskrevet, og skjønner risikoen ved å slutte med medisinene uten samråd med lege,» sier Christian Hall, overlege på Ringerike Sykehus.

Hall er nasjonal koordinator for studien i Norge, hvor nesten 200 pasienter har blitt inkludert. “Generelt ser man at nesten halvparten av pasienter på blodfortynnende tabletter slutter med medisinen sin innen ett år, så det er oppmuntrende å se den høye etterlevelsen for behandlingsregimet for Pradaxa i denne nye analysen av GLORIA-AF Registry.”

Denne analysen var basert på data fra klinisk praksis hos 2937 pasienter behandlet med Pradaxa ved nesten 1000 klinikker i 44 land. 88 % av pasientene ble vurdert til å ha en høy risiko for slag (CHA2DS2-VASc 2 eller høyere). Mange hadde ytterligere helseproblemer eller sykdommer i tillegg til sin atrieflimmer, som høyt blodtrykk (78,9%), diabetes (22,7%) og hjertesvikt (24,9%).1

“Disse nylig publiserte resultatene fra GLORIA-AF Registry viser at de fleste pasientene som bruker Pradaxa følger behandlingen som legen deres har foreskrevet. Gjennom den kunnskapen vi får i disse registerstudiene, kan vi forstå bedre hvorfor noen pasienter slutter på behandlingen, og kanskje gi bedre veiledning til både helsepersonell og pasienter slik at flest mulig får nytte av disse medisinene,» sier Dr.Odd Erik Johansen, medisinsk direktør i Boehringer Ingelheim i Norge. “Pradaxa er det eneste legemiddelet i NOAK-klassen som har tilgjengelig et spesifikt reverserende middel, og foreløpig kan vi spekulere på om dette bidrar til den lave drop-out-raten i GLORIA-AF.»


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.