Pillepromille en fare i trafikken

pillepromille medisin
pillepromille medisin
Sovemedisin kan gi pillepromille.

I 2016 døde 135 mennesker i trafikken i Norge (117 i 2015). I gjennomsnitt har ruspåvirkning vært en medvirkende faktor i 21 prosent av dødsulykkene i perioden 2005 til 2015. Det er grunn til å anta at det reelle omfanget av ruspåvirket kjøring er større, ettersom det ikke tas utvidet blodprøve av alle innblandede førere eller utføres obduksjon på alle omkomne førere.


Beregninger viser at det daglig foretas omtrent 140.000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand i Norge. Risikoen ved kjøring i ruspåvirket tilstand utgjør en av de største utfordringene for trafikksikkerheten på norske veier. Antall årlige anmeldelser for ruspåvirket kjøring er mellom 8500 og 9500 de siste 15 årene.

Politiet har som mål å øke bruken av måleinstrumenter/hurtigtester for å avdekke kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika.

Trafikkfarlige legemidler
1. oktober 2016 kom en endring i førerkortforskriften hvor det er betydelige innstramminger i muligheten til å benytte vanedannende/sederende medisiner og samtidig få lov å kjøre bil. Til sammen er det nå satt «promillegrenser» for 28 legemidler og narkotiske stoffer.

Hovedregelen er at man ved bruk av et trafikkfarlig legemiddel mot angst, søvnvansker eller akutte smerter, må vente i minst åtte timer før man kan kjøre bil. Tar du denne medisinen sent om kvelden eller i løpet av natten og kjører bil tidlig om morgenen dagen etter, er du ruskjører og utgjør en fare i trafikken for både deg selv og andre.

De faste konsentrasjonsgrensene (pillepromillegrensene) gjelder imidlertid ikke for trafikkfarlige legemidler som brukes i samsvar med forskrivning fra lege. Slik bruk må kunne dokumenteres av lege, og i slike saker vil en individuell sakkyndig vurdering være nødvendig for å kunne fastslå om sjåføren var påvirket og eventuell påvirkningsgrad.

Rusgivende legemidler
Bruk av potensielt rusgivende legemidler hos bilførere stiller dermed store krav til aktsomhet både hos forskriver og bruker. 421.000 nordmenn bruker sovemedisiner (2015). De fleste av disse tilhører gruppen Z-hypnotika, og er merket med rød varseltrekant fordi de inneholder virkestoffene zolpidem og zopiklon.

Det finnes også alternative sovemedisiner som ikke står på pillepromille-listen, som for eksempel Circadin. Virkestoffet i Circadin er melatonin, som er et hormon som forekommer naturlig i kroppen og som spiller en sentral rolle i reguleringen av kroppens døgnrytme og søvn.

Circadin kan forårsake tretthet og har moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og må brukes med forsiktighet dersom tretthet kan føre til sikkerhetsrisiko. Pasientene bør derfor ta kontakt med egen lege for å diskutere alternativ behandling av soveproblemene.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.