Personlige trenere hjelper oss til bedre helse

virke trening

Vi vil bruke 600 millioner på personlige trenere (PT) i 2019, viser anslag fra Virkes Hurtigindeks. Det er en økning på 10 prosent fra 2018. Veksten i bruk av personlige trenere er en av de viktigste driverne for veksten i treningssenterbransjen, som nå omsetter for totalt 5,4 milliarder kroner.


Driftsmarginen er nå på 7 prosent. Dette er sterkere tall enn for fjoråret, samtidig som antallet konkurser holder seg lavt. Kjedene står for veksten, og konsolideringen i bransjen fortsetter. Det blir stadig flere sentre i kjeder. Andelen sentre i kjeder har økt fra 52 prosent i 2018 til 56 prosent i 2019.

– Vi gleder oss over ytterligere PT-vekst, og ser at stadig flere benytter seg av dette. Mange som trener ønsker å trene riktig og få bedre oppfølging.  Det er de viktigste årsakene til at folk skaffer PT, fremgår det av vår befolkningsundersøkelse for 2019, sier Kjersti Oppen, bransjedirektør for Virke Trening.

PT-omsetningen står nå for 16 prosent av den totale omsetningen til treningssentrene. Antall gjennomførte PT-timer har økt omtrent like mye som omsetningen knyttet til PT. Dette indikerer at det er økt bruk av personlige trenere som bidrar til den økte omsetningsveksten knyttet til bruken av PT og ikke økte priser.

SATS er den største aktøren i markedet, fulgt av Family Sports Club etter at selskapet overtok Stamina. Samtidig har det blitt etablert flere kjeder med basis i frittstående aktører og det åpnes også flere sentre i de etablerte kjedene. Mange små og nyetablerte aktører har sterk vekst og flere små aktører har også høy lønnsomhet. Det er en nettotilvekst på 49 sentere fra i fjor, per oktober 2019 er det 1228 treningssentre i drift i Norge sammenlignet med 1179 i fjor


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.