Pasientstudie søker svar om covid-19

penger

Covid-19 setter det norske helsevesen på prøve. En ny norsk pasientstudie i regi av Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo (UiO), ønsker å finne svar på hvordan sykdommen rammer den norske befolkningen.


Antall smittede og syke med covid-19 er økende i Norge. Det er mye som er usikkert omkring smitte og om hvordan sykdommen arter seg. Det meste som finnes av aktuell forskning om viruset er fra andre land hvor sykdomsutbredelsen er annerledes. Det ønsker forskerne ved UiO å gjøre noe med.

Les også:  En million nordmenn sier nei til korona-vaksine

– For å kunne forbedre beredskap og håndtering av pågående og kommende epidemier er det viktig med bedre innsikt i hvordan sykdommen rammer, sier Guro Haugen Fossum, forsker ved Avdeling for allmennmedisin og Antibiotikasenteret for primærmedisin, UiO.

Pasientstudien ser på symptomer, plager og bekymringer rundt covid-19.

Personer i isolasjon eller karantene som ønsker å delta i pasientstudien, registrere seg direkte via studiens hjemmesider Covidnor.no. Alle over 18 år som har vært utsatt for smitte med koronavirus og er pålagt karantene, eller som har mistenkt eller påvist smitte, kan delta i studien. Deltakelse innebære å fyller ut et spørreskjema på nett, helst hver dag så lenge man har symptomer.

Les også:  Økt forskningsinnsats på persontilpasset mat til eldre

– Vi ønsker å undersøke hvilke symptomer og plager som preger de som har mild sykdom og er hjemme. Vi ønsker også å undersøke hvordan den gruppen ser på egen situasjon og på hjelpen de får, sier Fossum.

I tillegg til pasientstudien, kjøres det fra samme forskningsprosjekt en separat fastlegestudie og en intervjustudie.

Fastlegestudien vil se på hvordan pasienter med feber og/eller luftveisinfeksjon bruker fastlegekontorene i en pandemiperiode, og hvordan de behandles der.

Les også:  Redd for å bli smittet, ikke for å smitte andre

Intervjustudiene (oppstart først høsten 2020) skal intervjue fastleger og kommuneleger om pandemiresponsen lokalt, og deres opplevelse av hvordan dette har fungert.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.