Over 300 000 arbeidstakere står over julebordet

mat

Det er 2,775 millioner mennesker i arbeid i Norge. Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 12 prosent av oss dropper julebordet eller andre jobbtilstellinger på grunn av fyll. I rene tall er det nøyaktig 330 600 ansatte i norske virksomheter.


– Det er et stort antall mennesker som faktisk velger bort julebordet eller andre sosiale sammenkomster knyttet til arbeidsplassen. Enten fordi de føler at drikkepresset er uutholdelig stort eller på grunn av manglende alkoholkultur, sier direktør i Akan kompetansesenter, Elisabeth Ege.

– Å droppe julebordet eller andre arrangementer på grunn av kolleger eller lederes alkoholbruk er neppe ønsket resultat, hverken for festkomiteen eller ledelsen, fortsetter Ege.

For mens de fleste av oss synes julebordet er en hyggelig og morsom happening, er det for andre – en krevende opplevelse. Og et så stort antall norske arbeidstakere sier altså at de ikke går på sosiale arrangementer med jobben på grunn av for mye alkohol – og at de føler seg sosialt ekskludert, viser rapporten fra FHI. Like mange opplever drikkepress i jobbsammenheng.

– For at flere skal føle seg inkludert, er vårt råd til dem som arrangerer julebord i virksomheten å ha mindre oppmerksomhet på alkohol og mer på å ha det hyggelig sammen, maten og et variert drikketilbud. Alkoholfrie alternativer bør være like tilgjengelige og like gode som den alkoholholdige drikken som serveres, sier Ege.

Alkohol får oss til å slappe av, vi senker skuldrene, blir i godt humør. Det er når det blir uønsket oppførsel og større mengder, det blir problematisk.

– Ledere må være gode rollemodeller for sine ansatte, reagere dersom en medarbeider trår over grensen for hva som er greit og ikke minst ivareta arbeidsplassen omdømme, sikkerhet og arbeidsmiljø, understreker hun.

Rapporten fra FHI viser en tydelig forventning blant norske arbeidstakere om at arbeidsplassen skal ha retningslinjer om alkoholbruk. Å ha en klar holdning, nedfelt i en policy som er kjent for alle ansatte er det beste tiltaket for et godt julebord, og for den generelle kulturen på arbeidsplassen.

– Med åpenhet og avklaring av forventninger blir julebordet en hyggelig sammenkomst for oss alle. Vårt budskap er ikke å kutte ut all alkohol på jobbrelaterte sammenkomster, men å ha en bevissthet på hvor grensene går. Det øker sann­synligheten for at flere vil føle seg inkludert, avslutter Ege.

Tre gode tips til julebordet:

Snakk sammen på forhånd – og sørg for å ha en policy for alkoholbruk som er kjent blant alle ansatte

Vær kreativ med serveringen – tilby fristende, reelle alternativer til alkohol

Ikke spør – Respekter at ikke alle drikker alkohol. Hvorfor i all verden må vi spørre folk om hvorfor de ikke drikker?


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.