Over 1000 personer har meldt seg som helsepersonell i Midt-Norge

Helse Midt- Norge

Mandag ettermiddag gikk Helse Midt-Norge ut med en etterlysning av ekstra personell i forbindelse med koronautbruddet. Henvendelsen gikk særlig til studenter, helsepersonell som i dag har andre yrker og andre med erfaring og kompetanse helsetjenesten kan ha nytte av.


– Det viser at dugnadsånden i den norske befolkningen står sterkt, sier Stig A. Slørdahl, adm. dir. i Helse Midt-Norge.

Onsdag formiddag hadde hele 1025 personer meldt seg. Administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF mener det viser at den norske befolkningen står samlet.

– Jeg er veldig glad for at så mange har kontaktet oss og tilbudt sin kompetanse. Det vitner om et tillitsbasert samfunn som står sammen i det som er en krevende tid, sier Slørdahl.

Brorparten av de som har meldt seg er studenter som er i gang med helsefaglig utdanning og helsefagarbeidere som i dag har andre yrker.

Bare ved St. Olavs hospital har det foreløpig meldt seg 146 medisinstudenter, 76 sykepleierstudenter, sju spesialistsykepleiere, 19 leger og 40 helsearbeidere. 210 av de som har registrert seg har såkalt «annen kompetanse».

Dette er personell som blir mobilisert fortløpende ettersom flere blir syke og det blir vanskelig å bemanne enheter med bare egne ansatte eller ved rokkeringer internt på institusjonen.

Slørdahl understreker at selv om det er Helse Midt-Norge som har søkt etter ekstra personell, er ikke disse begrenset til å jobbe i spesialisthelsetjenesten.

– Dette er en felleskapasitet og vi er opptatt av å se helsetjenesten som en helhet. Det kan likeså godt bli snakk om å sette inn ekstra personell i primærhelsetjenesten som på sykehusene, sier Slørdahl.

Foreløpig er søknadsfristen satt til 20. april, så det er fortsatt mulig å melde seg til tjeneste.

Helse Midt-Norge ber deg registrere kort hvilken kompetanse, praksis og erfaring du har. Ansettelse vil skje fortløpende ved behov.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.