OsloMet bidrar med smittevern for frisør- og velværesalonger

frisør

Når frisør- og velværesalongene snart åpner igjen, bidrar et smittevernkurs fra OsloMet til at alt går trygt for seg.


Før salongene åpner skal over 10.000 ansatte gjennom en kunnskapstest som er spesialtilpasset behovene for smittevern i frisør- og velværesalonger.

Testen er utviklet av OsloMet på oppdrag fra Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) og Frisørenes fagforening.

Bak kurset står universitetslektor Ida Hellum Sandbekken og førsteamanuensis Borghild Løyland ved OsloMet.

Da det ble klart at salongene skulle forberede seg på å åpne igjen ble Sandbekken og Løyland kontaktet av NFVB for å bidra til godt smittevern. På kort tid har de utviklet kurset, slik at bransjen kan ta det i bruk.

Smittevernkurset ble opprinnelig laget for Oslo kommune, og har også blitt brukt av helsestudenter som forberedelse før praksisstudier.

Kurset består av filmsnutter fra Folkehelseinstituttet (FHI), e-læringskurs og en kunnskapstest.

Etter hvert er kurset blitt spredt utover til helsetjenester i andre kommuner i Norge, og nå er det tilpasset frisør- og velværenæringen.

I arbeidet med kurset har Løyland og Sandbekken gjort en rekke undersøkelser for å få et inntrykk av hvordan disse yrkesgruppene jobber, og hvilke fysiske rammer de arbeider innenfor.

De synes det har vært meningsfullt å lage noe som brukes av andre enn studentene, og roser bransjen for samarbeidet. 

− Vi har hatt et svært godt samarbeid med bransjen. Vi har blant annet fått tilgang til frisørsalonger slik at vi kunne ta bilder og danne oss et godt inntrykk av hvilke tiltak som var nødvendige. Det har vært viktig for utviklingen av kurset, sier Borghild Løyland.

Også andre gode krefter har bidratt. Før kurset gikk ut til frisør- og velværesalongene, har en pilotversjon blitt testet av kolleger ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge.

Dette har vært en viktig del av den faglige kvalitetssikringsprosessen. Flere i frisør- og velværebransjen har også testet ut kurset.

Nina Waaler, prorektor for utdanning ved OsloMet, er svært fornøyd med at fagmiljøet har snudd seg så raskt for å fylle et behov hos arbeidslivet. 

− Dette er et godt eksempel på at OsloMet bidrar med kompetanse inn mot nye bransjer.  Jeg er glad for det gode samarbeidet vi har fått til om et viktig tema, i en periode som er krevende for alle, sier Waaler.

Også frisørbransjen er tilfreds med det nye tilbudet. Vivan Jacobsen, leder for Fagforbundet Frisørenes forening, sier til Fagforbundet.no at hun er glad for at hennes medlemmer kan komme tilbake til jobb etter nedstengingen av frisørsalongene 12. mars.

Hun oppfordrer samtidig til å fokusere på smittevern og anbefaler alle medlemmene i Fagforbundet å gjennomføre det Covid-19-tilpassede smittvernkurset som OsloMet har utarbeidet.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.