Organisert ulovlig salg av tofu i Oslo-området

mattilsynet

Mattilsynet mistenker at det finnes en organisert ulovlig tofuproduksjon og omsetning i Oslo-området, og at det er stor fortjeneste på dette. Den ulovlige tofuen omsettes i butikker, på restauranter og til privatpersoner via egne lukkede facebooksider.


-Denne tofuen er potensielt helsefarlig da man ikke vet hvor eller hvordan den er blitt produsert, hvem som har produsert den, hvor råvarene kommer fra eller kvaliteten på råvarene.  De gangene vi har kommet over ulovlig hjemmeproduksjon av tofu så har dette foregått under svært uhygieniske forhold. Det har vært produksjon og håndtering av tofu på badet, i dusjen og rett ved doskåla. Det har vært svært fuktig i rommene og muggsopp i tak og på vegger, forteller seniorinspektør Håvard Johansen ved Mattilsynets avdeling Oslo, Asker og Bærum.

Han legger til at det i tillegg har vært svært mye fettsøl etter frityrsteking på innredning, utstyr, vegger, gulv og tak. Utstyr for pakking, råvarer har vært lagret på soverom. Tofu, også kalt bønneost, er et tradisjonelt soyaprodukt med opphav i Asia. Det lages av soyamelk tilsatt et koagulerende middel, som for eksempel syre. Massen som da samler seg siles, presses, kjøles og tilberedes/konserveres etter smak.

– En slik drift som vi har oppdaget er svært uhygienisk og kan medføre at tofuen kan være helseskadelig. Det er også en fare for at bolig og leiligheter kan få skader på grunn av muggsopp og fukt i tillegg til brannfaren ved bruk av frityr uten tilgjengelig slukkeutstyr, sier Håvard Johansen. I tillegg påpeker han at kunder som kjøper disse produktene er med og støtter opp rundt organisert kriminalitet.

Grunnen til at Mattilsynet mistenker organisert storproduksjon, er at det så langt har vist seg umulig å tømme utsalgssteder for det ulovlige produktet. Når Mattilsynet har beslaglagt produktene på et sted, dukker det opp en ny forsyning, gjerne dagen etter. Varen ser også tilforlatelig og grei ut, og det er derfor viktig at publikum selv er i stand til å vurdere om de bør kjøpe den eller ikke.

– Tofu er et av produktene som vi oftest finner ute i butikker som er ulovlig produsert og omsatt. De siste årene har Mattilsynet alene og sammen med politiet stoppet flere ulovlige tofuproduksjoner i private hjem, opplyser Håvard Johansen.

– Ferdigpakkede produkter fremstår som ganske profesjonelt fremstilt. Dette er bekymringsfullt siden produksjonsprosessen er så uhygienisk. Dette kan igjen lure forbrukeren til å tro at produktet er av bedre kvalitet enn det i virkeligheten er.  Vi har sett flere som gjør dette, og som driver profesjonell produksjon og pakking for salg.

Så hvordan kan forbrukeren da vite hva som er et greit og lovlig produkt, og hva man skal være forsiktig med?  – Den ulovlig produserte tofuen er helt uten merking og sporbarhet, mens tofu produsert av godkjente virksomheter er merket og kan spores tilbake til produsent, forklarer seniorinspektør Håvard Johansen.

Mattilsynet advarer mot salg av næringsmidler som er produsert ulovlig under helseskadelige forhold. Det er ikke bare tofu som lages og omsettes på denne måten. Ett annet eksempel er spirer, som også innebærer stor risiko for ulik smitte, siden de spises rå.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.