Ønsket den nye folkhelseministeren lykke til

norsk friluftsliv

Terje Søviknes (Frp), står ovenfor formidable utfordringer, ifølge Norsk Friluftsliv. Det er generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, som mener Terje Søviknes står overfor krevende oppgaver i sin nye rolle som folkhelseminister. 


Han skal forsøke å samle regjeringens felles innsats for å redusere helseutgiftene, som i dag har vokst til over 360 milliarder i året.

– SSB sier at statens inntekter vil synke. Det blir flere på pensjon og trygd, som skal leve av inntektene som færre i jobb skal skape. Dagens unge kan i framtiden få et dårligere velferdstilbud, eller mye høyere skatter, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

– Et godt alternativ er å satse på forebygging, i stedet for å reparere helse. Friske mennesker yter dessuten mer på jobb, jobber flere år, og bruker mindre av helse- og velferdstjenester. Dette øker statens inntekter, og reduserer kostnadene, understreker Heimdal, og minner om at friluftsliv landets største kilde til aktivitet, og en nøkkel i folkhelsearbeidet.

Norsk Friluftsliv møtte Terje Søviknes rett før han fikk nøkkelen til sitt nye kontor, fra partikollega, og avtroppende folkehelseminister, Sylvi Listhaug.

Lasse Heimdal minnet statsråden om friluftslivets betydning, og at fellesorganisasjonens 17 frivillige organisasjoner er en viktig samarbeidspartner i innsatsen for folkehelsen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.