Omsorgsutvalg med ny rapport: Utfordringer må løses med en velferdsmiks

rullestol

Norge er avhengig av at hele helse- og omsorgssektoren bidrar for å møte morgendagens omsorgsutfordringer. Private, offentlige og ideelle aktører må derfor forenes i en velferdsmiks, konkluderer en fersk rapport.


Et bredt faglig og politisk utvalg leverte i dag sin rapport om morgendagens omsorgsutfordringer til Spekter og NHO Service og Handel.

– Selv om det er bra at vi lever lenger, skaper det utfordringer som samfunnet må forberede seg på. Utvalget står sammen om at god velferd er et offentlig ansvar, men når tjenestene skal ytes, trenger vi nye og flere former for samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører, sier utvalgsleder Jan Grund, professor i helseledelse ved OsloMet.

Les også:  Gjenåpner lesesaler og serveringssteder for studentene i Oslo

Omsorgsutvalget ble nedsatt av Arbeidsgiverforeningen Spekter og NHO Service og Handel. Utvalget fikk i mandat å vurdere hvordan den demografiske utviklingen vil øke behovet for omsorgsoppgaver i årene framover, og hvordan disse utfordringene eventuelt kan håndteres ved et «omsorgsløft» slik barnehageforliket i sin tid var et velferdsløft for å sikre nok barnehageplasser.

– Norge har lange tradisjoner for å finne gode tverrpolitiske løsninger når utfordringene er store. Utvalget mener eldreomsorgen er en grunnleggende samfunnsutfordring som vi må løse på tvers av politiske skillelinjer. Vårt håp er at rapporten kan legge et godt grunnlag for et omsorgsforlik, sier Grund.

Les også:  Unngå skader i trafikken med el-scootere

– Målet for landets mange kommunepolitikere må̊ være å finne hva som er den beste velferdsmiksen i møte med de enorme omsorgsutfordringene – i den enkelte kommunen. Offentlige, ideelle og private må jobbe sammen på flere måter, sier Grund.

Utvalget peker på at konkurranseutsetting ikke skal være et mål i seg selv. Konkurranse må bidra til kvalitetsheving, ikke kun bli en teknikk for å redusere pris.

Les også:  Unngå skader i trafikken med el-scootere

–  Vi får en velferdsmiks gjennom å skape flere arenaer for samarbeid, ikke bare gjennom tradisjonelle anbud. For eksempel kan private og kommunen inngå partnerskap om å drifte en egen avdeling på et sykehjem, eller private kan gis tilskudd eller et eget ansvar for å utvikle velferdsteknologi, sier Grund.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.