Økende psykiske helseproblem hos unge

psykisk helse
psykisk helse
Økende psykiske helseproblemene blant unge er en av de største folkehelseutfordringene i våre nordiske samfunn.

Mange unge i Norden har dårlig psykisk helse og mange risikerer langvarig utenforskap. Nordens välfärdscenter avslutter i disse dager et flerårig prosjekt vedrørende ungdommer som ikke har det bra. De presenterer samtidig fire konkrete anbefalinger til de nordiske politikerne. Anbefalingene gjelder det samfunnet må investere i for å forbedre velferden for Nordens unge.


De økende psykiske helseproblemene blant unge representerer en av de største folkehelseutfordringene i våre nordiske samfunn. I prosjektet Unge inn i Norden har Nordens välfärdscenter, en institusjon under Nordisk ministerråd, hatt fokus på unge med dårlig psykisk helse.

Det er nødvendig med generelle ungdomspolitiske investeringer innen alle sektorer i samfunnet i alle de nordiske landene. Prosjektet understreker behovet for spesifikke satsinger for individer og grupper som risikerer langvarig utenforskap eller dårlig psykisk helse. Vi har aldri hatt så velutdannede og kompetente unge som vi har i Norden i dag. Samtidig oppgir stadig flere unge at de har dårlig psykisk helse. Det er også altfor mange unge som på grunn av ulike faktorer risikerer å havne i sårbare situasjoner.

-I arbeidet med denne heterogene gruppen er det viktig at vi har både fleksibilitet og kompetanse innen velferdssektoren. Da kan vi raskt avgjøre hvem som har behov for støtte og hvordan det bør se ut, sier Lidija Kolouh-Söderlund, ansvarlig prosjektleder på Nordens välfärdscenter, og legger til:

-Noen unge har behov for omfattende innsats og langsiktig oppfølging mens andre kanskje bare trenger tilgang til det riktige nettverket eller annen type kortvarigere innsats.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.