Nytt tilskudd til matglede i sykehjem og omsorgsboliger

husbanken

Opprettelsen av et tilskudd til lokalt produksjonskjøkken ble vedtatt av Stortinget i revidert nasjonalbudsjett 21. juni. Tilskuddet skal bidra til gode måltidsopplevelser og et godt ernæringsmessig tilbud ved sykehjem og heldøgns omsorgsboliger.


– Husbanken gir tilskuddet til kommunene på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, for å etablere eller reetablere lokale produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger, sier administrerende direktør i Husbanken Osmund Kaldheim.

Tilskuddet er en del av kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet (2019–2023). Tilskuddet skal bidra til større matglede, gjøre måltidet til en begivenhet i hverdagen, sørge for flere måltider gjennom døgnet og sikre god ernæring med gode kokker og lokale kjøkken.

For å skape nærhet mellom matlagingen og beboerne er det ønskelig at kjøkkenløsningen utformes slik at produksjonen av mat foregår i en løsning med minst en åpen vegg ut mot fellesareal/spiseplass. 

For å sikre gode løsninger oppfordrer Husbanken kommunene til å planlegge kjøkken i samarbeid med kokk/kjøkkenfaglig- og ernæringsfaglig kompetanse.

Husbanken jobber med å tilrettelegge for søknader og saksbehandling og fra 1. oktober 2019 skal alt være på plass slik at kommunene kan søke om tilskuddet. 

Tilskuddet er nytt og Husbanken vil derfor gi mer detaljert informasjon på husbanken.no. 

– Kommuner som ønsker å komme raskt i gang inviteres til å ta kontakt med Husbankens regionkontor for å få veiledning om hvordan de konkret skal gå fram, sier Kaldheim.

Det gis ikke tilskudd til lokalkjøkken i de tilfeller det også gis tilskudd til fornyelse, utskifting eller bygging av nye heldøgns omsorgsplasser, da dette dekkes med dagens investeringsordning for sykehjem og omsorgsboliger.

Tilskuddet beregnes per heldøgns omsorgsplass som får mat fra produksjonskjøkkenet. Tilskuddet følger prinsippene i regelverk for investeringstilskuddet for sykehjem med dekning av inntil 55 pst. av anleggskostnad.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.