Nytt sykkeltilbud for seniorer i Oslo

bydel stovner

Eldre i Bydel Stovner får nå mulighet til enklere å komme seg rundt i nærmiljøet på sykkel. Bydelen har kjøpt inn to nye elsykler med passasjerseter, og ungdom stiller opp for å gi seniorene en sykkeltur i nabolaget eller hjelpe dem med handleposene. 


– Vi har sett at dette har vært et vellykket tiltak i andre bydeler og kommuner. Slike elsykler har vært etterspurt av flere, og vi ønsker å gi de eldre i bydelen vår et miljøvennlig og sosialt transporttilbud, sier bydelsdirektør Alv H. Sørland.

For Stovner bydel er det viktig å bidra til en mer aldersvennlig by, og bydelen har fått økonomisk støtte av byrådet til sykkeltilbudet. De nye elsyklene, med plass til to passasjerer, kan tilby transport for eldre som for eksempel trenger skyss til eldresenteret eller handleturen,  eller som ønsker seg en tur til Liaskogen. Dette vil gjøre det enklere for eldre som kan være dårlige til beins å komme seg ut i frisk luft, og vil kunne bidra til økt livskvalitet og trivsel.

Elsykkel-tilbudet skal også engasjere ungdom, gjennom prosjektet Ung møter eldre. Blant dem som har meldt seg er 17-åringene Safia Ahmed og Maryama Mohamed. Ungdommene kommer til å sykle rundt i bydelen og tilby sykkelturer til eldre de møter. Ellers vil det være mulig å avtale en sykkeltur ved å snakke med eldresentre eller andre ansatte i bydelen. 

Elsyklene vil ikke være tilgjengelige for bruk i vintersesongen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.