Nytt hiv-anbud implementeres på verdens aidsdag

doktor data

Norges andre anbud på hivmedisiner er nå gjennomført, og implementeres 1. desember 2019 – på verdens aidsdag. Verdens aidsdag i år markerer en milepæl ved at nye behandlingsprinsipp innen hivbehandling, med målsetting om å redusere belastningen ved livslang behandling, nå er tilgjengelig for norske personer som lever med hiv. 


Dagens hivmedisiner har god effekt mot hivviruset dersom personen tar medisinen som forskrevet. Så lenge virusmengden holdes nede er personen smittefri og kan leve et tilnærmet normalt liv. Frem til nå har standardbehandling av hiv bestått av tre eller fire virkestoff i kombinasjon. Fra 1. desember vil legemidler med kun to virkestoff være tilgjengelig. Dette er et nytt prinsipp innen hivbehandling som potensielt kan redusere belastningen ved livslang behandling. 

Anbudet som starter nå 1. desember er det andre anbudet som gjennomføres på hivmedisiner i Norge. GSK mener at anbud er uheldig på dette området, da kronisk syke pasienter på livslang behandling i liten grad bør eksponeres for bytte av virkestoff, potensielt 2-årlig, av økonomiske hensyn. Dette er spesielt viktig på hivområdet som skiller seg fra annen behandling ved at den har effekt utover den enkelte pasient: Effektiv hiv-behandling er svært viktig for å redusere smitterisiko og motvirke resistensutvikling hos hiv-viruset. Dette til forskjell fra behandling av ikke-smittsomme sykdommer, hvor behandling av enkeltpasienten er primærmålet.

Når anbud som innkjøpsform allerede var gitt, mener GSK at årets anbud er bedre enn fjorårets. Rangeringen i hiv-anbudet inkluderer nå kun den anbefalte gruppen av hivmedisiner. Samtidig er det veldig positivt at årets anbud ble utsatt, slik at man rakk å få med de nye produktene som kommer innen hiv-behandling. Dette anbudet er gjeldende i minst to år, og da er det viktig å få med nye behandlingsalternativer i konkurransen. For GSK sin del har vi gitt tilbud på alle våre nye medisiner, og dette gir større grad av fleksibilitet i valg av behandling.

GSK har i år valgt å tilby entablettsregimene til en pris som gjør at man ikke er nødt til å dele opp produktene i løs kombinasjon (to tabletter).

Til tross for at det er noe positivt å hente fra årets hiv-anbud, har GSK også noen innvendinger. Anbudsvinneren har en dårligere resistensprofil enn de andre i samme legemiddelgruppe på markedet. Dette burde vært hensyntatt til i anbudsutlysningen. Det er klare politiske signaler om at valg av legemidler ikke skal påvirke resistensutvikling negativt, og man skal tilstrebe å bruke metoder som reduserer risikoen for antimikrobiell resistensutvikling. Hivanbudet var et rent prisanbud med produkter som åpenbart er forskjellige på dette området. GSK mener at dette ikke er riktig, verken for pasientene, forskriverne, samfunnet eller for oss som produsenter.

GSK håper at myndighetene vurderer andre innkjøpsmetoder enn anbud for hivmedisiner i fremtiden. Det er mulig å finne løsninger som gir kostnadskontroll og samtidig sikrer kontinuitet i behandlingen og større valgfrihet for pasient og lege til å velge den behandlingen som egner seg best for den enkelte pasient.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.