Nyre- og hjertesvikt mest vanlige kardiovaskulære komplikasjonene ved type 2 diabetes

sykkersyke

De første resultatene fra observasjonsstudien CaReMe, basert på registerdata fra bla. Norge i årene 2007 til 2016, ble presentert av Kåre Birkeland på den amerikanske diabeteskongressen, ADA, 9. juni.


Studien har fulgt 645 180 personer med type 2 diabetes uten tidligere kjent hjerte-og karsykdom. Resultatet viser at 17% utviklet kardiovaskulære komplikasjoner under en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 4,3 år. For over 50% av disse personene, var nyre og / eller hjertesvikt (kardiorenal sykdom), den vanligste første kardiovaskulære komplikasjonen.

Resultatene fra CaReMe viser at risikoen for å utvikle hjertesvikt (26%) som den første kardiovaskulære hendelsen er dobbelt så vanlig som risikoen for å utvikle hjerteinfarkt (13%) (1) hos personer med type 2 diabetes. Studien bekrefter at nyre og/eller hjertesvikt er tidlige komplikasjoner hos personer med type 2 diabetes. Dette supplerer nåværende kunnskap og forskning om forekomst av tidlige kardiovaskulære hendelser hos personer uten kjent hjerte-karsykdom.

– Det har i mange år vært fokus på den økte risikoen for hjerteinfarkt ved diabetes og vi har sett en gledelig utvikling de siste årene ved at dødeligheten av hjerteinfarkt er redusert i vårt land. Denne studien viser at vi nå må øke oppmerksomheten mot hjertesvikt og nyresvikt som hyppige komplikasjoner til diabetes. Disse tilstandeneøker risikoen for for tidlig død betydelig. Dette er en påminning til helsepersonell om tidlig diagnostikk og god forebygging og behandling av hjertesvikt og nyresvikt ved type 2 diabetes, sier Kåre I. Birkeland, professor ved Insitutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo som presenterte studien på den amerikanske diabeteskongressen.

CaReMe viser at utvikling av nyre – og hjertesvikt er de første sykehuskrevende og mest alvorlige kardiovaskulære komplikasjonene ved type 2 diabetes. Blant personer med type 2 diabetes som utviklet kardiovaskulær sykdom (17%), var nyre og/eller hjertesvikt vanligste komplikasjon(59%). Separat var vanligste komplikasjon under oppfølgingstiden nyresvikt (33%), tett etterfulgt av hjertesvikt (26%), slag (18 %), hjerteinfarkt (13%) og perifer arteriell sykdom (10%).

Resultatene i studien viser også hvordan overlevelse påvirkes av første kardiovaskulære hendelse, hvor utvikling av nyre -og hjertesvikt i kombinasjon er forbundet med størst negativ påvirkning, etterfulgt av hjerte -og nyresvikt separat.

Oppfølging og behandling av type 2 diabetes tar sikte på å redusere risikoen for mikro- og makrovaskulære komplikasjoner, det vil si skade på små blodkar i øyne, nyrer og nerver, samt de store blodkarene i for eksempel hjerte og hjerne.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.