Nye stillinger ved Norsk helsearkiv

norsk helsearkiv

Rekrutteringen fortsetter til en av fjellregionen i Tynsets mest spennende arbeidsplasser. Vil du være med å forvalte en fremtidig gullgruve for norsk helseforskning?


Norsk helsearkiv er en enhet i Arkivverket som skal lokaliseres i nytt bygg på Tynset i løpet av første halvår 2019. Helsearkivet vil være en nasjonal virksomhet med formål å motta, sikre og tilgjengeliggjøre pasientarkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten.

Norsk helsearkiv vil organiseres i tre enheter, som skal ledes av hver sin fagdirektør. Disse vil inngå i den lokale ledelsen til Bjørn Børresen, direktør ved Norsk helsearkiv. Norsk helsearkiv har allerede rekruttert flere medarbeidere til helsearkivet, nå lyses disse stillingene ut: Fagdirektør – IT- og helsearkivregister, IT-rådgivere, Brukerkontakt – rådgiver og Produksjonsmedarbeider.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.