Nyansettelser ved Norsk Helsearkiv foran åpningen

norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv har ansatt 26 nye medarbeidere. Av disse er 18 produksjonsmedarbeidere, to IT-rådgivere, fem rådgivere i seksjon for Brukerkontakt, samt fagdirektør, som skal lede for seksjon for IT og helsearkivregisteret. Totalt er det nå ansatt 43 medarbeidere ved Norsk helsearkiv på Tynset.


Norsk helsearkiv har fått variert og bred kompetanse med nyansettelsene. De nyansatte styrker den arkivfaglige kompetansen ved Norsk helsearkiv, som strekker seg fra mastergradsnivå til enkeltemner og årsstudium. Det er nå ansatt 12 medarbeidere som har gått arkiv- og samlingsforvalting ved Tynset høgskolesenter. I tillegg har tre ansatte har høyere arkivfaglig kompetanse og erfaring.

Helsearkivet er også godt dekket med helsefaglig kompetanse, noe som er viktig for arbeidet ut mot sykehusene og det materialet som skal inngå i helsearkivregisteret. Veiledning av sykehusene for avlevering av materiale og forskere blir viktige oppgaver for Norsk helsearkiv framover.

Norsk helsearkiv har også ansatt Fagdirektør for Seksjon for IT- og helsearkivregister. Ole Brevik er 54 år, og kommer fra Trondheim. Han har bred erfaring med systemutvikling, forskning og IT-arkitektur, og vil bli en meget erfaren og kompetent leder for seksjonen. I tillegg er to nye rådgivere ansatt, som styrker IT-kompetansen ved helsearkivet.

Norsk helsearkiv er blitt en kompetansebedrift med erfarne og kompetente medarbeidere innen mange områder. Norsk helsearkiv skal bli et nytt, nasjonalt helseregister i Norge, og da vil den brede sammensetningen av kompetanse bli avgjørende for å lykkes. Norsk helsearkiv er godt fornøyd med rekrutteringen så langt.

Per 15. september vil Norsk helsearkiv ha i alt 43 faste ansatte. Tirsdag 4. juni kl. 15:50 er det offisiell åpning av Norsk helsearkiv, som starter med at Tynset sykehus avleverer de første pasientjournalene med trillebår. Kulturminister Trine Skei Grande og helseminister Bent Høie vil stå fornøkkeloverrekkelsen, og det blir musikk og åpent hus for publikum.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.