Ny undersøkelse: Vil heller være aktive ute enn på treningsstudio

natur

En stor del av den voksne del av befolkningen ønsker å øke sitt aktivitetsnivå. Og svært mange ønsker å gjøre det i naturen. Dette viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Norsk Friluftsliv. 61 prosent av de spurte mener de burde være mere fysisk aktive, mens 34 prosent mener de er aktive nok.


På spørsmål om hvilken form for fysisk aktivitet man kan tenke seg å gjøre mer av i fremtiden, svarer 50 prosent at de kunne tenke seg å drive med fysisk aktivitet i naturen og nærmiljøet eller annet friluftsliv. 25 prosent oppgir at de kunne tenke seg å være mer aktiv i treningsstudio. 6 prosent ønsker å drive mer med utendørs idrett, og 5 prosent prioriterer innendørs idrett.

Andelen som vil øke sin aktivitet i treningsstudio har økt markant siden 2012 på bekostning av friluftslivet. Men fortsatt ønsker en majoritet å øke sitt aktivitetsnivå utendørs.

På spørsmål om hva som motiverer til aktivitet, kommer særlig høyt helse, at man kan være i aktivitet når det passer, i eget tempo og at det er gratis eller rimelig. Svært mange ville ellers blitt mer aktive dersom legen oppfordret dem til å bli det. Faktorer som «frisk luft», «oppleve naturen» og «avstressing/avkobling» er også viktige. For mange er det også viktig å ha noen å være fysisk aktive sammen med.

Eldre synes naturen er mer tilgjengelig
Overraskende nok viser undersøkelsen at yngre opplever parker og natur mindre tilgjengelige enn eldre. Det antydes at en årsak kan være at en andel yngre bor på steder de bare har bodd på i kortere tid, og derfor er mindre kjent i området.

– Det er gledelig at friluftsliv og utendørs aktiviteter fortsatt motiverer stort blant voksne, uttaler generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal.

– Hvis vi skal få økt aktivitetsnivået i befolkningen, er det enklest å gjøre det med å legge til rette for aktiviteter som folk har lyst på. Vi ser også at aktivitet som ikke forplikter for mye, er viktig for å få en del lite aktive med. Undesøkelsen gir også et signal om at fastleger bør være tydeligere med å motivere til mer fysisk aktivitet. I løpet av første halvår i 2019 kommer regjeringen med en ny stortingsmelding om folkehelse, og en handlingsplan for fysisk aktivitet. Undersøkelsen gir signaler som regjeringen bør ta til seg når de skal bedre folkehelsa og stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen. De frivillige organisasjonene gjør i dag en stor innsats med å legge til rette for lavterskel fysisk aktivitet i nærmiljøet, og skal vi lykkes med å øke aktivitetsnivået i befolkningen, er også de frivillige friluftsorganisasjonene viktige samarbeidspartnere for å få til dette, uttaler Lasse Heimdal.

Undersøkelsen ser blant annet også på barns aktivitetsnivå i forhold til deres foreldre, betydning av avstand til grøntområder for aktivitet og hvor voksne i dag utøver fysisk aktivitet. Mer informasjon om undersøkelsen kan oversendes på forespørsel.

Undersøkelsen er gjennomført i slutten av oktober gjennom 2034 intervjuer med personer i alderen 18 år og oppover. Det er spesielt sett på intensiv aktivitet (som gjør andpusten og svett). Undersøkelsen er ikke tidligere publisert.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.