Ny standard for håndtering av legemiddelmangel i apotek

Apotekforeningen

En samlet apotekbransje har laget en bransjestandard som skal bidra til å hjelpe og trygge pasienter som rammes av legemiddelmangel i Norge.


Apotekene er dermed blant de aller først til å levere på Helsedirektoratets 29 tiltak for bedre legemiddelberedskap. 

– Legemiddelmangel er dessverre et sterkt økende problem. Apotekansatte gjør hver dag en viktig jobb med å hjelpe og trygge pasienter som opplever at legemidlet de vanligvis bruker plutselig ikke er å få tak i. Med en bransjestandard om legemiddelmangel er målet å bidra til god og likeverdig behandling i alle apotek, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen.

Det økende antallet mangler har gjort rollen til apotek og apotekansatte enda viktigere når det gjelder å bidra til trygg og sikker legemiddelbruk for pasientene. 

Representanter fra de tre store apotekkjedene og sykehusapotekene har sammen laget bransjestandarden. Lund forteller at det har vært enkelt for apotekbransjen å bli enige om en felles standard.

– Det er viktig for oss at pasientene føler seg trygge og at de er blitt godt ivaretatt når de forlater apoteket, på tross av at det kan være en vanskelig situasjon, sier Lund.

Han forteller at mange apotekansatte strekker seg langt for å hjelpe pasienter som opplever legemiddelmangel.

– Når pasienter opplever legemiddelmangel er det en krevende situasjon også for apotekansatte, og i mange situasjoner føler de seg nok maktesløse. Med en bransjestandard er det beskrevet tydelig hva som forventes av dem og hvilke verktøy de har tilgjengelig. Det tror jeg mange apotekansatte kommer til å sette pris på, sier Lund.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.