Ny rapport: Tvang hindrer at unge får god hjelp i barnevernsinstitusjoner

traumatisert

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter har gjort en undersøkelse om bruk av fysisk fastholding, fotfølging og skjerming på norske barnevernsinstitusjoner. Det kan oppleves som et nytt overgrep for ungdommene, viser rapporten.


55 ungdommer har deltatt. De ber om at ny barnevernlov sikrer at tvangsbruk ikke påfører unge nye traumer. 4 av 5 av ungdommer som har deltatt i undersøkelsen, forteller at de tidligere i livet har opplevd maktbruk, vold eller overgrep i egen familie. Mange har ikke fortalt om dette til barnevernet og en del har ikke fortalt til noen i det offentlige.

«Jeg lærte da jeg vokste opp at når noen tok fysisk makt over kroppen min, sa de det var en måte å vise kjærlighet på. Så kommer du i et hjelpesystem som du tenker er redningen. De gjør det samme, med begrunnelse at de skal beskytte deg og vise omsorg. Da skjedde det noe i hodet mitt, jeg visste jeg ikke var verdt noe», sier en av ungdommene i undersøkelsen.

Mange av de spurte har fått så sterke traumer av tvang i barnevernsinstitusjon at de må gå i terapi etterpå. De forteller at de har utviklet sterk redsel for stemmer, lukter eller lyder som minner om institusjonen.

Tvangsbruk hindrer god hjelp
Bruken av ulike former for tvang har gjort at mange av ungdommene har mistet mye tillit til voksne. Tvang brukes ofte i situasjoner der de kjenner på mye smerte, og viser det med sterke smerteuttrykk som sinne, selvskading, rømming eller rus. Etter tvangsbruk strever de med å stole på at voksne vil dem godt. Det har gjort at mange av ungdommene ikke har fått god hjelp.

Mange av ungdommene opplevde at de voksne underrapporterte hvor hard tvang de hadde brukt, og hvor lenge den varte. Mange opplevde tvangsbruk som straff, ikke som avverging.

– Nå må bruk av tvang risikovurderes
– Funnene i rapporten er alvorlige svar til Norge. Konsekvensene av tvangsbruk må vurderes nøye for å se om dette kan fortsette. Ny barnevernlov må ha bestemmelser som sikrer at unge i barnevernsinstitusjon møtes trygt. De må stoppes fra å gjøre skade på andre eller seg selv på måter som ikke gir ungdommene nye skader. Ungdommene vil bli stoppet, men på en trygg måte. Dette sikres ikke i dagens lov og Rettighetsforskriften, sier Marit Sanner, leder i Forandringsfabrikken.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.