Ny rapport: Norsk byggebransje best på sikkerhet

skydda

Norge er klart best i Norden på sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen. Det kommer frem i en fersk rapport fra Skydda.
Rapporten, som er utarbeidet av Skydda i Sverige, viser at det i 2017 ble registrert 1398 arbeidsulykker i Norge. Dette tilsvarer 0,55 ulykker pr. tusen ansatte i bygg- og anleggsbransjen.


I Sverige var tallet i samme periode 4451 arbeidsulykker, tilsvarende 1,25 ulykker pr. tusen ansatte. Finland (6257/3,5) og Danmark (6452/3,3) kommer enda dårligere ut enn svenskene.

Daglig leder i svenske Skydda, Mikael Hansson, mener svenskene har mye å lære av Norge.

– Hvis vi skal lykkes med å øke sikkerheten og redusere antall ulykker, må ledergruppene ved svenske byggefirmaer prioritere spørsmålet om sikkerhet på arbeidsplassen betydelig høyere. I Norge er bevisstheten mye større, sier han.

Skydda-sjef i Norge, Vegard Aune, er enig med sin svenske kollega.

– Tallene lyver ikke og viser at sikkerhet på arbeidsplassen innen bygg- og anlegg tas på alvor. Jeg tror Norge er dyktigere på å delegere ansvar til verneombud og arbeidere slik at de føler et medansvar i sikkerhetsarbeidet, sier Aune.

Det ble tidlig satt ganske strenge krav i offshore-industrien hvor man hele tiden har jobbet mye med holdninger og kunnskap rundt det med regelverk, verneutstyr og HMS generelt. Her har man klart å skape en kultur andre ser opp til, noe som forhåpentligvis har forplantet seg inn mot bygg- og anleggsbransjen, legger han til.

Mer fokus på utdanning og kunnskap
I begynnelsen av 2000-tallet avtok arbeidsulykkene i Sverige, men så har de økt igjen. Hansson i svenske Skydda mener at tallene nå kanskje har stabilisert seg, samtidig som han påpeker at mer enn tolv ulykker hver dag året rundt, ikke er noe de er fornøyde med. Fallulykker, ulykker med maskiner og verktøy samt kuttskader er mest vanlig, og i fjor døde 12 personer i svenske arbeidsulykker.

– Det er en alarmerende økning. Det skal ikke skje, det får ikke skje, sier Hansson.

I rapporten heter det at det er behov for en rekke tiltak for å sikre sikkerheten til svenske bygningsarbeidere.

– Mange jobber i et arbeidsmiljø der tidspress og overbelastning er vanlig, men det handler også veldig mye om utdanning og kunnskap. Vi kan se en klar sammenheng mellom hvor mye trening bygningsarbeiderne har fått og i hvilken grad de bruker verneutstyret sitt, forklarer Hansson.

Nullvisjon
Vegard Aune mener det også er viktig å være tydelig med målene sine om nullvisjoner mot arbeidsulykker og skader.

– Selv om Norge scorer best i Norden, er jeg fortsatt redd det finnes bedrifter her i landet som ikke har en god nok sikkerhetskultur. Én arbeidsulykke er fortsatt én arbeidsulykke for mye. Vårt unike Skyddakonsept skal få deg hjem like uskadd som da du reiste på jobben, poengterer den daglige lederen.

Gjennom Skyddakonseptet utfører vi en nøyaktig behovsanalyse hos din bedrift, og bruker vår dype kompetanse til å finne riktige kurs og produkter som gjør hverdagen enklere, sikrere og mer lønnsom, avslutter Aune.

Skydda er en av Nord-Europas ledende leverandører av HMS-løsninger og personlig verneutstyr for industri- og byggenæringen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.