Ny rapport: Arabere avler seg syke

islam hijab

En ny rapport om genetiske defekter og søskenbarnekteskap konstaterer at arabere avler seg syke. Ifølge en rapport publisert av BioMed Central i 2009 er ekteskap mellom fettere og kusiner særskilt utbredt i et belte av land som strekker seg fra Marokko og det nordlige Afrika, via Midtøsten, til Afghanistan, Pakistan og India, opplyser Resett.


Langt de fleste land der slike ekteskap finner sted har en muslimsk majoritet. I rapporten anslås det at om lag 20 prosent av verdens befolkning bor i kulturelle miljøer der ekteskap mellom fetter og kusine anses være ideelt.

Rapporten har sett nærmere på forekomsten av søskenbarnekteskap i arabiske land, og sosiokulturelle faktorer pekes ut som årsaken til den høye forekomsten av denne typen ekteskap i disse kulturene. På generelt grunnlag kan man konstatere at ekteskap mellom fettere og kusiner blir ansett for å være mer stabile og trygge for familien. Man tror seg konservere familiestrukturen, og man tenker at man vil ha lettere for å å ivareta gode relasjoner med svigerforeldre, og nyte godt av en fordelaktig praksis med medgift. Man tror at en manns foreldre kan komme til å i større grad stå på sin svigerdatters side i en potensiell konflikt, dersom de er i slekt med henne, skriver Resett.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.