Ny medisin forlenger overlevelse ved lungekreft

roche

Roches Tecentriq i kombinasjon med nab-paclitaxel og karboplatin forlenger overlevelse hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft, viser en ny undersøkelse.


På kongressen til European Society for Medical Oncology (ESMO) ble det tidligere denne uken lagt frem en positiv randomisert fase III-studie (IMpower130) som undersøkte hvorvidt Tecentriq (atezolizumab) i kombinasjon med kjemoterapi (karboplatin og nab-paclitaxel) var en bedre behandlingsstrategi enn carboplatin+nab-paclitaxel alene hos 723 pasienter med ikke-småcellet lungekreft (ikke-plateepitel histologi).

Analysen viste at det å legge til Tecentriq til kjemoterapi signifikant økte overlevelsen hos pasientene sammenlignet med kun kjemoterapi: totaloverlevelse på 18,6 versus 13,9 måneder (hasard ratio [HR]=0.79; 95% KI: 0.64-0.98; p=0.033).

Analysen viste at Tecentriq i kombinasjon med kjemoterapi også reduserte risikoen for progresjon eller sykdomsforverring sammenlignet med kun kjemoterapi: progresjonsfri overlevelse på 7,0 versus 5,5 måneder (HR=0.64; 95% KI: 0.54-0.77; p<0.0001). En prespesifisert subgruppe-analyse viste ingen bedre effekt av Tecentriq i kombinasjon med kjemoterapi sammenlignet med kun kjemoterapi hos pasienter med levermetastaser og kan tyde på at disse pasientene trenger en mer aggressiv behandling. Sikkerhetsprofilen for kombinasjonen var i tråd med kjent bivirkningsprofil for Tecentriq.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.