Ny, lovende behandling ved gallegangskreft

doktor data

Pasienter med langt fremskreden gallegangskreft har dårlige prognoser, og behovet for nye behandlingsalternativer er stort. Nå viser en ny studie at pasienter med denne kreftformen og en bestemt type genetiske forandringer reagerer positivt på behandling med pemigatinib, en FGFR2-hemmer.


Det amerikanske legemiddelverket FDA betegner behandlingen som gjennombruddsbehandling, og det biofarmasøytiske selskapet Incyte planlegger nå å sende inn en søknad før årsskiftet om godkjenning av pemigatinib til behandling av tidligere behandlet, lokalt avansert eller metastaserende gallegangskreft, såkalt kolangiokarsinom. Studien ble presentert ved ESMOs konferanse i Barcelona 27. september.

Gallegangskreft er en uvanlig, men alvorlig kreftform som rammer 1–2 per 100 000. (1) Diagnosen kan være vanskelig å stille, fordi symptomene kan ligne på symptomene ved andre sykdommer, og når diagnosen endelig blir stilt har kreften ofte allerede spredd seg. Den eneste helbredende behandlingen er om tumoren kan fjernes i sin helhet, men i de fleste tilfeller har sykdommen allerede gått for langt. Prognosen er dårlig, og derfor er det et stort behov for nye behandlingsmetoder. (2,3)

Fibroblastvekstfaktorreseptor (FGFR) spiller en viktig rolle for tumorcellenes deling, overlevelse, spredning og angiogenese (evnen til å danne nye blodkar). Translokasjoner i FGFR2-genet er sterkt forbundet med utvikling av ulike kreftformer og bidrar til at de vokser og sprer seg. Omkring halvparten av alle pasienter med gallegangskreft har en form for genetisk abnormitet. (4) FGFR2-fusjoner eller forandringer forekommer nesten utelukkende ved en form for gallegangskreft som kalles kolangiokarsinom, der de er observert hos 10–16 % av pasientene. (5,6,7)

Pemigatinib er en selektiv oral FGFR-hemmer av FGFR-isoformene 1,2 og 3. I den nå aktuelle fase II-studien Fight-202 vurderes effekt og sikkerhet av behandling med pemigatinib som monoterapi hos 107 tidligere behandlede pasienter med lokalt avansert eller metastaserende gallegangskreft med FGFR2-fusjoner eller translokasjoner. Resultatene viser at tumoren krympet hos 36 % av pasientene (overall response), og hos tre av disse forsvant den helt, hos 35 % av pasientene ble det konstatert partiell respons.

Mediantiden til at kreften igjen begynte å utvikle seg var 6,9 måneder etter en oppfølging på i median 15 måneder. Preliminære overlevelsesdata (overall survival) var i median 21,1 måneder, men dataene er ennå ikke modne og oppfølgingen fortsetter. Generelt ble behandlingen tolerert godt.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.