Ny IA-avtale: – Et gjennombrudd for forebygging

akademikerne

Regjeringen forplikter seg til å bevare sykelønnsordningen de neste fire årene. Avtalen inneholder også en kraftig satsing på forebyggende arbeid.


– For oss har det stått helt sentralt å sikre dagens sykelønnsordning, og det har vi fått til. Trygghet og økonomisk sikkerhet dersom man blir syk er viktig for alle, og særlig for de med dårlig økonomi fra før, sier leder Kari Sollien i Akademikerne.

Tirsdag signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en ny IA-avtale for de neste fire årene. Målet med avtalen er å få ned sykefraværet og redusere frafall fra arbeidslivet.

– Avtalen flytter innsatsen fra reparasjon til forebygging. Ledelse, trivsel, faglig utvikling, arbeidspress og omstillinger har stor betydning for om folk blir sykemeldte eller forsvinner ut av arbeidslivet. Akademikerne har lenge jobbet for bedre forebygging på arbeidsplassene, og jeg vil si at avtalen er et gjennombrudd for denne tankegangen, sier Sollien.

Les også:  Fjordkraft tilbyr helsetjenester rett hjem på mobilen

Lettere for dem som står utenfor
Avtalene inneholder en rekke tiltak for å nå målene. Det settes av 70 millioner årlig for å gi ledere og tillitsvalgte mer kunnskap og bedre verktøy for å lykkes med forebygging på akkurat deres arbeidsplass.

– Jeg er fornøyd med at avtalen fastslår at godt samarbeid om forebygging også vil gjøre det enklere for dem som står utenfor arbeidslivet å komme inn. Et raust og velfungerende arbeidsmiljø gjør at det vil være lettere for denne gruppen å tilpasse seg, sier Sollien.

Les også:  Åpnet nettapotek for mindreårige: Nå kan unge få p-piller på nett

Satsningen på NAVs arbeidslivsentre videreføres, og sammen med Arbeidslivstilsynet vil de være sentrale i den nye satsningen. Partene er enige om å rette innsatsen mot noen bransjer spesielt, som for eksempel er særlig utsatt for omstilling. Til dette bevilges det 80 millioner til skreddersydde tiltak.

Utvidet egenmelding
Ansatte på arbeidsplasser som har hatt IA-avtale frem til i dag, har årlig kunnet bruke egenmelding når de er syke opptil 24 kalenderdager. Partene oppfordrer hele arbeidslivet til å ta i bruk ordningen med utvidet egenmelding, og foreslår i tillegg at denne muligheten for fleksibilitet kommer tydeligere frem i folketrygdloven.

Les også:  Covid-19 renhold: Glem spriting - nå er det "fogging" som gjelder

– Vi ønsker at flere benytter seg av utvidet egenmelding. Det åpner for en tettere dialog mellom ansatt og leder under sykdom, og belaster helsevesenet i mindre grad, sier Sollien.

Også fastlegene har en viktig rolle i sykemeldingsarbeidet.

– Ett av tiltakene er å la Senter for kvalitet i legekontor (SKIL), utvikle og teste et nytt kurs for fastlegene. Kurset vil ta utgangspunkt i eksisterende veiledningsmateriell og legens egen sykemeldingspraksis. Dette vil kunne bidra med en enda mer treffsikker sykemeldingspraksis, sier Sollien.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.