Ny forskning på ADHD og Omega-3

ashd omga 3
ashd omga 3
Nordnorske barn mellom 6 og 13 år inviteres til å delta i ny studie med oppstart i april 2017.

Nordnorske barn mellom 6 og 13 år inviteres nå til å delta i en helt ny studie med oppstart i april 2017. Hensikten med studiet er å kunne bekrefte eller avkrefte om en høy dose med Omega-3 kan ha noen behandlende effekt på barn med ADHD. Deltakerne i undersøkelsen må ha, eller nylig fått, diagnosen ADHD og ikke gå på medisiner.


– Den første behandlingen av ADHD er psykososiale og spesialpedagogiske tiltak i skolen, hjemmet og i tilrettelagt fritid. I tilfeller hvor dette ikke fører frem er det vanlig at barna blir satt på medisiner. Det er i all hovedsak barna som foreløpig ikke er satt på medisiner vi ønsker å invitere inn i forskningen vår, opplyser PhD-student og barnelege Judeson Joseph.

Sammen med overlege og professor Siv Kvernmo, har han ansvaret for forskningsprosjektet. Med seg har de en prosjektgruppe bestående av leder for ungdomsrådet i UNN, Magnhild Elise Hjelme, monitor Annika Gustafsson ved Klinisk forskningsavdeling, lege Aina Sundfær, psykolog Yngvild Arnesen og brukerrepresentant Marianne Hofstra fra ADHD Norge.

– Formålet med studiet er å se på alternativ medikamentell behandling av ADHD. Vi vet at mange barn med ADHD trenger medisiner, men at mange opplever store bivirkninger. Foreldre jakter gjerne på mer skånsomme behandlingsformer. Vi ønsker derfor å avdekke om Omega-3 kan ha effekt eller om virkningen av disse fettsyrene ikke har betydning for sykdomsforløpet, forklarer Kvernmo.

Klinisk forskingssenter og Sykehusapotek Nord vil være sentrale samarbeidspartnere i det nye studiet.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.