Ny bok med parterapi i fokus

dame mann par

Har du lyst til å hjelpe par som sliter i samlivet? Statistisk sett vil det sannsynligvis bli bruk for enda flere gode parterapeuter i årene framover.


Det er kanskje ikke så lenge siden at det å gå i parterapi var helt utelukket for de aller fleste par og ektepar. Å åpne opp døren til det aller innerste er ikke bare lett, og å dele problemene sine – spesielt problemene i et samliv – kan føles både invaderende og altfor privat. Selve ordet «terapi» kan være avskrekkende i seg selv. Tanken på at en utenforstående skal kunne løse ens helt private problemer kan dessuten føles som et nederlag, fordi det er noe man «burde» klare å ordne opp i selv innenfor husets fire vegger.

Men tidene forandrer seg. Terapirommet har for lengst inntatt populærkulturen, både i humorform med Kevin Vågenes’ elleville karakterer i serien Parterapi på NRK, og i seriøse podkaster som Hos Peder med psykolog Peder Kjøs. I podkasten til samlivsterapeutene Sissel Gran og Cathrin Sagen, Kjærlighetspodden, blir også eksempler fra virkelige parterapitimer brukt fra tid til annen, og kanskje er det med på å avmystifisere prosessen for folk flest.

Statistikken viser i alle fall at vi er stadig mer tilbøyelige til å oppsøke hjelp med parforholdene våre nå enn før. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (okt. 2018) slår fast at antall familievernsaker i 2017 økte med 2 prosent fra året før, med parforhold som den viktigste årsaken til å oppsøke familievernkontoret. Hele 40 prosent, 12 518 av sakene, dreide seg rundt parterapi. Omtrent like stor prosent, 11 788 saker, handlet om foreldresamarbeid.

En amerikansk studie gjennomført av Dr. John M. Gottman, ekspert på forhold og ekteskap, kom frem til at par venter i gjennomsnitt seks år fra problemet oppstår til de søker hjelp. Da er det allerede for sent for mange. Og mange lar muligheten for å få enda flere gode, noenlunde harmoniske år sammen, gå fra seg.

Desto viktigere er det dermed at parene som omsider oppsøker hjelp, opplever at det nytter. Før de gode følelsene har forsvunnet fra forholdet.

Emosjonsfokusert parterapi – Kjærlighet i et tilknytningsperspektiv er boken for deg som vurderer å utdanne deg til parterapeut, og for deg som har jobbet som parterapeut en stund og er nysgjerrig på denne terapimodellen. En grunnleggende holdning hos emosjonsfokuserte parterapeuter er å hjelpe par med å etablere en trygg tilknytning, heller enn å løse konflikter. Det gjøres ved å blant annet trappe ned negative samspill, bearbeide bakenforliggende følelser, og innarbeide nye samspillmønstre som skaper trygge og sikre bånd.

Hvert eneste steg og stadium i EFT (Emosjonsfokusert parterapi) blir beskrevet i boken, på en praktisk og teoretisk måte som er enkel å forstå.Boken er i samsvar med The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating Connection (Johnson, 2004) og er oppdatert med den siste utviklingen og forskningen innen EFT. Forfatteren siterer fra og henviser til nyere EFT-forskning og arbeidene til Bowlby, Coan, Mikulincer og Shaver, som alle er ledende innen fagfeltet tilknytning.

Det er ikke til å komme unna at skilsmissestatistikken i Norge stadig peker oppover. Det ble gjennomført 9 848 skilsmisser i 2017 (SSB, okt. 2018), hvilket er 503 flere enn året før. Antallet par som tok ut separasjon, gikk imidlertid ned fra 10 842, til 10 594, viser SSB-statistikken. Kanskje hadde de gått i parterapi?


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.