Ny bok: Helsepersonelloven – kommentarutgave

litteratur

Jussen har en viktig plass i helsetjenesten, og Helsepersonelloven står sentralt i helseretten. I den nye boken Helsepersonelloven – kommentarutgave tar Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad, to av Norges ledende eksperter innen helserett, for seg denne loven.


Helsepersonelloven har gjennomgått flere endringer etter at den trådte i kraft, i tillegg til at reformer som samhandlingsreformen, har påvirket lovverket. Også dette drøfter forfatterne.

En sentral lov innenfor helseretten er helsepersonelloven som trådte i kraft i 2001. Plikter til forsvarlighet, taushet og dokumentasjon omfattes av denne loven. Den speiler mange av rettighetene i pasient- og brukerrettighetsloven, og er viktig ved fortolkning av plikter for helsevirksomheter. Loven inneholder reguleringer av autorisasjonsordningen for helsepersonell, og disiplinærordninger mot helsepersonell. Klageordningen – Statens helsepersonellnemnd – gjelder for helsepersonell og er regulert av helsepersonelloven.

Les også:  Stor etterspørsel på luftrensere – Ren innendørsluft blir viktigere for bedre livskvalitet

Forfatterne av denne boken var sentrale i arbeidet med å utarbeide loven. De har tidligere gitt ut Helsepersonelloven – med kommentarer, som erstattes av en ny kommentarutgave.

Boken er lagt opp etter hver enkelt bestemmelse i helsepersonelloven, og kan også brukes som oppslagsverk.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.